Tax News

Juni 2018

  • Share

Tax News holder dig opdateret på nye lovinitiativer, nye domme og afgørelser samt øvrige nyheder på skatteområdet.


Indhold:

  • Højere fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed
    Som følge af et netop vedtaget lovforslag vil det fra og med indkomståret 2018 være muligt for virksomheder at opnå et ekstra fradrag for deres udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. I artiklen gennemgår vi kort de gældende regler på området. Artiklen har til formål at give et kort overblik over, hvilke skattemæssige muligheder virksomheder har, når der investeres i forsøgs- og forskningsvirksomhed.
  • EU's modtræk til USA's tillægstold på stål og aluminium
    Den 17. maj 2018 udstedte Europa-Kommissionen gennemførselsforordning (EU) 2018/724, som giver EU ret til at lægge en tillægstold på visse varer fra USA. Denne mulighed vil blive taget i brug fra og med 20. juni 2018 ved import af forskellige varer fra USA til EU, da USA har indført tillægstold på stål og aluminium fra EU. EU’s tillægstold vil blive indført i faser.
  • Aktuelle seminarer

Find flere artikler i vores nyhedsarkiv.