Tax News

Maj 2019

  • Share

Tax News holder dig opdateret på nye lovinitiativer, nye domme og afgørelser samt øvrige nyheder på skatteområdet.


Indhold:

  • Folketingsvalg – bortfald af lovforslag – konsekvenser på skatteområdet
    Med udskrivning af folketingsvalg i går bortfaldt alle verserende lovforslag, herunder seks erhvervsrelevante lovforslag på skatteområdet. Hvis du er berørt eller står i en situation, hvor du eller din virksomhed afventer vedtagelse af et lovinitiativ, kan du orientere dig i de bortfaldne lovforslag i artiklen.
  • Momskontrol - områder SKAT kontrollerer med særlig forkærlighed
    Når Skattestyrelsen kommer på momskontrol, er der en række områder, som vi som rådgivere ser, at Skattestyrelsen særligt kontrollerer. Hvis din virksomhed udtages til momskontrol, kan det være en både tidskrævende og bebyrdende affære. Artiklen har til formål at belyse nogle af de områder, som vi ser har været særligt i Skattestyrelsens søgelys på det seneste.
  • Aktuelle seminarer

Find flere artikler i vores nyhedsarkiv.