• Har du styr på IFRS-kravene?

  IFRS-aflæggere er i fuld sving med regnskabsafslutningen for 2018, og det er vigtigt kravene til årsrapporten overholdes. Læs mere om EY's værktøjer til IFRS-rapporten og hent seneste IFRS-publikationer i RegnskabsNyt for januar 2019.

 • Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018

  Få overblik over ændringerne til loven, der er vedtaget af Folketinget den 20. december 2018. I EY's publikation giver vi en opdatering over ændringerne og EY's syn på lovændringerne, suppleret med hvordan den kommende lov med tilhørende bemærkninger kommer til at se ud.

 • Ingen forbedringer når det gælder korruption og bestikkelse

  Trods en global udvikling med domme, kæmpebøder, stadig mere omfattende lovgivning og regulering og et kritisk mediefokus, så er den synlige effekt indtil videre begrænset, når det gælder udbredelsen af korruption og bestikkelse. 38 % af virksomhedsledere fra 55 lande mener fortsat, at det er udbredt i deres land.

 • Global Forensic Data Analytics Survey 2018

  Intensifying regulatory pressures are top of mind for business leaders, with 78% of respondents expressing increasing concern about data protection and data privacy compliance.

 • A globally sustainable approach to audit quality

  The Sustainable Audit Quality (SAQ) program is our commitment to conducting globally consistent, high-quality audits sustained over time. Learn more.

 • 10 career tips from the world’s leading CFOs

  FTSE 100 and Fortune 500 CFOs share key pointers to being a finance leader, from embracing technology to nurturing your team.

 • Kriminelle udnytter svage interne kontroller

  Trods en voksende interesse for dataanalyse er der fortsat et uforløst potentiale, når det kommer til at anvende mulighederne i kampen mod virksomhedskriminalitet.

 • Nordic Capital Markets Insights

  Få et grundigt indblik i aktiviteter og tendenser på kapitalmarkederne i de nordiske lande; Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Assurance Services

Håndtering af udfordringer inden for revision og regnskabsaflæggelse

Det globale forretningslandskab forandres konstant som følge af ændringer i økonomiske og regulatoriske forudsætninger. Disse forandringer smitter af på regnskabsaflæggelse og revision, som direktion, bestyrelse, revisionsudvalg og revisorer må forholde sig til.

Vi kan hjælpe dig med at forstå og håndtere de væsentligste problemstillinger inden for revision, regnskab og finansiel rapportering.


 • Ændringer i regnskabsaflæggelsen

  Omfattende ændringer i regnskabsstandarder undervejs — er du parat?

  Virksomheder opererer i et stadigt mere usikkert erhvervsklima, som kompliceres yderligere af et hidtil uset omfang af potentielle ændringer i regnskabsstandarder. Det får ledelser og revisionsudvalg til at spørge om, hvad de skal gøre for at forberede sig på så væsentlige ændringer.

  IASB og FASB har gennemført en række ambitiøse projekter med henblik på at forbedre både IFRS og US GAAP samt opnå konvergens mellem de to sæt regnskabsstandarder. Disse nye standarder forventes at få betydelig indvirkning på den regnskabssige behandling og oplysningskrav inden for adskillige vigtige områder, herunder finansielle instrumenter, leasingkontrakter og indregning af omsætning. Antallet af standarder under opdatering er betydeligt, men vigtigere endnu er det, hvordan den regnskabsmæssige behandling af almindelige transaktioner vil ændre sig som følge af disse standarder.

  Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe.

 • Besvigelser

  Besvigelser, bestikkelse og korruption udsætter i stigende grad virksomheder for økonomiske, lovgivningsmæssige og imagemæssige risici

  Ifølge vores European fraud survey 2011 er der fortsat udbredt tolerance af uetisk adfærd, som strækker sig helt til virksomhedernes top. Undersøgelsen viser, at bestikkelse og korruption vurderes at være udbredt overalt i Europa, men at kun få erkender, at det kunne forekomme i deres egen branche. Alligevel giver deltagerne i vores undersøgelse udtryk for, at der er sket et generelt fald i anvendelsen af forholdsregler til bekæmpelse af svig og bestikkelse netop på et tidspunkt, hvor incitamenterne til at handle uetisk har været størst.

  Der er derfor behov for, at virksomheder og deres øverste ansvarlige for ledelse og kontrol igen sætter fokus på risikoen for svig, bestikkelse og korruption. Set i lyset af det nuværende miljø er det bydende nødvendigt med mere effektive tiltag til bekæmpelse af svig og korruption.

 • Corporate governance

  Øget gennemsigtighed og forbedret kontrol

  De økonomiske betingelser er generelt forbedret i løbet af det seneste års tid, men der er fortsat usikkerheder. Verden kræver øget gennemsigtighed i virksomhederne, investorerne ønsker adgang til mere præcise og relevante oplysninger om virksomheder, transaktioner, markeder og risici, og tilsynsmyndighederne udvider kontrollen.

  Der er udbredt diskussion om, hvordan corporate governance bør udvikle sig. Debatten foregår i lyset af lovgivningsmæssige og regulatoriske ændringer, implementeringen af IFRS og øget offentlig kontrol. Vi mener, at global koordinering er en nødvendighed, ikke en luksus, i dagens integrerede og indbyrdes afhængige markeder. De regulerende og standardsættende organer er nødt til fortsat at arbejde sammen for at fremme den globale konsistens.

 • Rapportering om bæredygtighed

  Stigende tendens til afgivelse af ikke-finansiel information

  På baggrund af et voksende pres for øget gennemsigtighed vælger et stigende antal virksomheder at rapportere om bæredygtighed eller samfundsansvar (CSR). Bæredygtighedrapporterne giver interne og eksterne interessenter mulighed for at se, i hvilken udstrækning virksomheden følger princippet om en "tredobbelt bundlinje", der omfatter miljø, social ansvarlighed og økonomiske resultater.

  Syv ting du bør vide om bæredygtighedsrapportering

  1. Mere end 3000 virksomheder rapporterer i øjeblikket om bæredygtighed
  2. Interessenterne forventer i stigende grad, at virksomhederne udgiver bæredygtighedsrapporter
  3. Rapportering om bæredygtighed kan medføre driftsmæssige forbedringer, styrke efterlevelsen af love og regler og forbedre virksomhedens omdømme
  4. Rapporteringen skal indeholde præstationsnøgletal (KPI´er), der er relevante for virksomhedens branche, fx væsentlighedskriterier, dialog med interessenter , bæredygtighedskontekst og fuldstændighed
  5. Bæredygtighedsrapporter overvåges tættere end nogensinde før
  6. Rapportering om bæredygtighed indebærer mange udfordringer, herunder:
   • Sammenlignelighed af data
   • Balance mellem positive og negative informationer
   • Løbende forbedring af adfærd
   • Tilgængelig og præcis rapportering
  7. Bæredygtighedsrapporter kan udgøre et værdifuldt kommunikationsværktøj. De kan bidrage til at reducere omkostningerne, øge effektiviteten og opnå den nødvendige forretningseffekt og ansvarlighed.

  Læs mere om Climate Change and Sustainability Services.Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Artikler

Se oversigt over artikler skrevet af vores specialister.

EY - Aarsregnskabsloven

Årsregnskabsloven

Få overblik over Årsregnskabsloven og find publikationer, tjeklister og årsrapportmodeller.

EU:s revisionsreform

Ny dansk revisorlov vedtaget 

Med vedtagelse af den nye danske revisorlov har Folketinget netop implementeret EU's revisionsreform i dansk lovgivning. Læs mere om, hvad det betyder for danske virksomheder.

EY - IFRS

Bliv opdateret på IFRS

På vores IFRS-side finder du seneste nyt om IFRS-projekter, publikationer, værktøjer og meget mere.