Assurance Services

  • Share

Accounting Compliance and Reporting

Gør det rigtigt og bliv ved at gøre det rigtigt

Finance transformation på globalt plan kan medføre nye udfordringer og risici. Virksomhederne skal finde den rigtige balance mellem tilstrækkelig kontrol gennem risikoreduktion, synlighed og ensartet kvalitet i forhold til opnåelse den ønskede effektivitet på tværs af processer og systemer, samtidig med at de skaber den rigtige værdi for virksomheden ved lavere omkostninger.

Virksomheder, som gør det rigtigt og bliver ved at gøre det rigtigt, har et gunstigt udgangspunkt for at realisere store effekter af globale investeringer i finance transformation.

Vores afdeling for Accounting Compliance and Reporting hjælper store, multinationale selskaber med at efterleve kravene til finansiel rapportering i de mange lande, de opererer i. Virksomheder i alle brancher gennemfører finance transformation, karakteriseret ved ekspansion på emerging markets, anvendelse af shared services centers og løbende bestræbelser for at øge effektiviteten og nedbringe omkostningerne.

Vores serviceydelser styres centralt og kombinerer vores kompetencer inden for økonomi og skat for at dække hele spektret af compliance-relaterede behov. Vores ydelser omfatter:

  • Lovpligtig rapportering (aflæggelse af lovpligtige årsregnskaber)
  • Regnskabsmæssig assistance til interne økonomifunktioner, herunder:
  • Group-to-local GAAP-konvertering
  • Opgaver i forbindelse med diverse rapporteringer, herunder assistance med periodeafslutning, opstilling af råbalance, afstemninger samt dataindsamling og -analyse
  • Group-to-local GAAP-to-tax-konvertering i samarbejde med EY’s skatteeksperter

EY - IFRS

Bliv opdateret på IFRS

På vores IFRS-side finder du seneste nyt om IFRS-projekter, publikationer, værktøjer og meget mere.

Artikler

Se oversigt over artikler skrevet af vores specialister.