Assurance Services

  • Share

Ændret årsregnskabslov - nye tider = nye måder at tænke på?

1. marts 2017

Der er mange ændringer til årsregnskabsloven fra og med 2016, og de fleste har ikke det fulde overblik over, hvad det betyder for deres regnskab. For mange mindre virksomheder vil ændringerne ikke være dramatiske, men der er enkelte ændringer, der mange steder bør give anledning til overvejelse.

Denne artikel vil behandle en af de ændringer der berører flest virksomheder.

Genindførelse af ledelsesberetningen 

Årsrapporten har altid været en vigtig informationskilde for mange virksomheder. Denne rolle er ikke blevet mindre, efter at det er blevet nemt og gratis at hente årsrapporter fra www.cvr.dk. Efter det første år med gratis downloads steg antallet af downloads fem gange.

Der er derudover mange, især mindre virksomheder, der anser årsrapporten som deres vigtigste informationskilde i forhold til virksomhedens nære interessenter.

Et årsregnskab er for langt den største del af indholdet defineret i loven som krævede oplysninger, med de valgmuligheder der måtte være i fx regnskabspraksis eller andre steder.

Der er i forbindelse med de mange nye ændringer til årsregnskabsloven blevet genindført krav om ledelsesberetning for de virksomheder, der aflægger regnskab efter reglerne for klasse-B virksomheder.

Ledelsesberetningen er underlagt krav om omtale af nogle enkelte specifikke forhold, men bortset fra de få krævede overskrifter, er omfanget og indholdet frit. Det giver ledelsen muligheden for at have en informativ beretning, der giver regnskabslæser en dybere forståelse af den virksomhed, hvis regnskab man er i gang med at læse.

Der er mange der lader de informative og nogle gange omfattende ledelsesberetninger, være noget kun store virksomheder benytter sig af. Med det genindførte krav, og den øgede eksponering af årsrapporten via den fri download, vil mange med fordel kunne bruge dette som en mulighed for at lade eksterne regnskabsbrugere få en lidt dybere indsigt i virksomheden og dens udvikling.

Ledelsesberetningen må naturligvis ikke tegne et billede af virksomheden, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, men vil kunne være med til at tegne et mere nuanceret billede at udviklingen, som et supplement til de hårde tal i resultatopgørelse, balance og noter.

Kontakt os

Henrik Kjær Andersen, tlf. 2529 5053
 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.