Assurance Services

  • Share

Forensic & Integrity Services

Integritet betaler sig

Virksomheder, som handler med integritet i håndteringen af besvigelser, bestikkelse og korruption, belønnes på resultaterne. Vi hjælper virksomheder med at opbygge og bevare et stærkt omdømme for etisk adfærd ved at finde metoder til at styre risici, undersøge mistanke om besvigelser og måle de økonomiske følgevirkninger af konflikter.

Ved mistanke om unormal økonomisk aktivitet, er vi til rådighed med tilvejebringelse af elektroniske beviser og gennemgang af finansielle rapporter — med den ønskede diskretion og under hensyn til tidsfaktoren i sådanne sager.

Mange års erfaring fra et stort antal løste sager omfattende et bredt udsnit af forskellige brancher anvendes til at yde forebyggende rådgivning afpasset virksomhedernes særlige forhold og ambitionsniveau.

Vi optræder endvidere ofte som uvildige eksperter i forhold til retlige konflikter — ved granskninger og som skønsmænd.

Vi er førende i Danmark med et erfarent team, der trækker på et netværk omfattende henved 4.500 professionals globalt. Det er derfor nogle af verdens største virksomheder — og mange af de største og mest velrenommerede advokatfirmaer — gør brug af vores ydelser.

Vores primære fokusområder omfatter:

  • Investigations & Compliance
  • Forensic Diligence
  • Claims & Disputes
  • Forensic Data Analytics
  • Discovery
  • Privacy & Cyber Response

Læs mere om vores globale services.

 

Kontakt os

Torben Lange
Tlf. +45 7323 3184

Chris Iversen
Tlf. +45 7323 3671

Per Leslie Jensen (Forensic Technology)
Tlf. +45 7323 3578
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Global Fraud Survey 2018

EY - Integrity in the spotlight

Trods en global udvikling med domme, kæmpebøder, stadig mere omfattende lovgivning og regulering og et kritisk mediefokus, så er den synlige effekt indtil videre begrænset, når det gælder udbredelsen af korruption og bestikkelse. Læs pressemeddelelse.

EY’s 2018 Global Forensic Data Analytics Survey

EY - Global Forensic Data Analytics Survey 2018

Digital transformation driver FDA og giver mulighed for at minimere risici.

EMEIA Fraud Survey 2017

EY - Do you trust humans or machines to fight fraud?

Trods en voksende interesse for dataanalyse er der fortsat et uforløst potentiale, når det kommer til at anvende mulighederne i kampen mod virksomhedskriminalitet. Læs mere i vores seneste EMEIA Fraud Survey.