Climate Change and Sustainability Services

  • Share

Hvordan sikrer I holistisk og gennemgribende sustainability i alle virksomhedens led?

Sustainability er virksomheders samfundsansvar og handler om værdiskabelse. Det handler om udvikling af din virksomheds sociale- og miljømæssige forhold i et bæredygtigt perspektiv. Arbejdet med sustainability har en afgørende betydning for din virksomheds vækst, branding, interessentrelationer samt risikostyring.

Sustainability er blevet en integreret del af moderne virksomhedsførelse. At arbejde strategisk med sustainability med fokus på hele værdikæden kan både skabe direkte finansielt udbytte i form af omkostningsbesparelser og identifikation af forretningsmæssige muligheder samt indirekte finansielt udbytte, som for eksempel tættere leverandørsamarbejde, forbedret risikostyring og forbedret medarbejdertiltrækning.

Virksomheder har også muligheder for at spille en afgørende rolle i arbejdet med at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals - SDG’erne). Læs mere om SDG’er i publikationen How do you fund a sustainable tomorrow?

EY’s Climate Change & Sustainability Services rådgiver din virksomhed om strategisk arbejde med sustainability. Vi understøtter jeres indsats med at skabe en veldrevet forretning og drage nytte af fordelene med at arbejde med sustainability i et langsigtet perspektiv. En rapporteringsløsning til at imødekomme fremtidig rapportering er Long Term Value-modellen (LTV-model), som EY foreslår, at virksomheder søger inspiration til rapportering i. Læs mere om, hvad denne indebærer, og hvordan den kan bidrage til din forretning i EY’s publikation Accounting and reporting for long verm value.

EY - climate change and sustainability services