14H02311_RF

Denmark Sweden Business Group

Øresundsregionen

 • Share

Øresundsregionen er et af Nordeuropas kraftcentre. Flere og flere virksomheder ser spændende muligheder i regionen, men de særlige dansk-svenske forhold kan virke som en barriere for virksomhedernes udvikling.

Vi har etableret en særlig rådgivningsgruppe, Øresundsgruppen, der favner alle vores rådgivningskompetencer i forhold til de udfordringer og muligheder, som din virksomhed kan møde i Øresundsregionen.

Vi har specialiseret os inden for de særlige forhold omkring dansk-svenske relationer, og i samarbejde med din virksomhed kan vi bygge bro over de udfordringer, du måtte møde.

Se www.opstartsverige.dk for aktuelle events.


Vores ydelser

Få afprøvet mulige forretningsideer ved en gratis og uforpligtende konsultationstime hos EY, som tilbyder følgende ydelser:
 

 • Revision, regnskabsmæssig assistance og virksomhedsetablering
  Vi tilbyder rådgivning om etableringsform samt praktisk assistance ved etableringen. Herudover tilbydes revision og regnskabsmæssig assistance ud fra effektive metodikker. Vores erfaring med internationale kunder muliggør en optimal rådgivning og revision for danske og svenske virksomheder.

 • Virksomhedsskat og personskat
  Vi tilbyder rådgivning til selskaber, selvstændige erhvervsdrivende samt personer om skattemæssige forhold såvel nationalt som internationalt. I Øresundsregionen er EY's skatteafdeling førende inden for rådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed i både Danmark og Sverige, herunder rådgivning om skatte- og socialafgiftsmæssige forhold i forbindelse med ind- og udstationering af medarbejdere m.v.

 • Moms, told og afgifter
  Vi tilbyder rådgivning om forhold inden for moms, told og afgifter, såvel ved nationale som internationale handler. Vi kan også være behjælpelige med at få virksomheden registreret for de relevante afgifter samt stå for indberetningen af moms og afgifter til offentlig myndigheder.

 • Transaction Advisory Service
  Vi tilbyder rådgivning om hele processen ved køb og salg af virksomheder, herunder blandt andet udarbejdelse af værdiansættelse, gennemførsel af due diligence-undersøgelser samt assistance ved finansiering. Vores internationale netværk gør os i stand til at finde egnede købere og sælgere af virksomheder.

 • Center for Stakeholder Reporting
  Vi yder rådgivning og verifikation i forbindelse med ikke-finansiel rapportering, herunder stakeholderregnskaber, virksomhedsregnskaber, grønne regnskaber, etiske regnskaber, sociale regnskaber og videnregnskaber m.m.

 • It-rådgivning og -sikkerhed
  Vi tilbyder leverandøruafhængig rådgivning i hele forløbet fra behovsanalyse, valg af leverandører og kontraktsindgåelse til implementering med fokus på at sikre virksomheden en succesful og pålidelig anskaffelse eller udvidelse af it-systemerne.

  Herudover tilbyder vi rådgivning vedr. tilrettelæggelse af it-sikkerheden, og vi tilbyder at foretage effektiv gennemgang og test af sikkerheden på de mest kristiske punkter, herunder særligt virksomhedens forbindelser til internettet og de interne netværk.

 • Business Risk Services
  Vi tilbyder en række ydelser der i en stadig mere kompleks og foranderlig verden retter sig mod håndtering og styring af forretningsmæssige risici, hvad enten udgangspunktet er på det strategiske niveau, på økonomistyring og forretningsprocesser eller på outsorucing/transformation af intern revisions-/controllerfunktioner.