Insourcing Services

Med en økonomikonsulent får du den rette hjælp, når du har mest brug for den

  • Share

Fra tid til anden oplever enhver virksomhed et midlertidigt behov for at styrke sin økonomiafdeling. Årsagerne kan være mangfoldige: Måske har en nøgleperson opsagt sin stilling, omorganisering, igangsættelse af et større projekt, eller en medarbejder er fraværende grundet orlov?

Få din næste økonomikonsulent fra EY’s Insourcing Services

Insourcing Services kan afhjælpe ressourcemangel med den helt rigtige økonomikonsulent, til rette tid og på rette sted, og altid med udgangspunkt i jeres givne behov.

Vores dedikerede konsulenter løser ikke blot opgaven, de er proaktive og løsningsorienterede og kan drage nytte af EY’s brede erfaringer inden for mange forskellige kompetenceområder. Kort sagt: "Den helt rette hjælp, når du har mest brug for den”.

Du kan få interim assistance fra vores økonomikonsulenter på langt de fleste områder og roller, eksempelvis:

  • Økonomichef
  • Regnskabschef
  • Controller
  • Specialistroller, fx Data Analyst, IFRS, US GAAP

Interim assistance inden for regnskab og økonomi

Insourcing Services er en interim løsningsmodel, der hurtigt afhjælper din ressourcemangel via vores specialiserede økonomikonsulenter, som kan udføre de givne opgaver umiddelbart og passer ind i netop din organisation.

Vore konsulenters specialistkompetencer kan også være medvirkende til en videreudvikling af din økonomifunktion. Vores brede erfaringsgrundlag kan eksempelvis bidrage til optimering og effektivisering af arbejdsgange, og vi fungerer ofte som sparringspartner for virksomhedens egne ledende økonomimedarbejdere.

Du kan få assistance til opgaver og projekter uafhængig af varighed og tidshorisont. Kontakt os og lad os finde den, eller de, helt rigtige konsulenter.