Tax & Law

 • Share

Om vores globale skatterådgivning

Vi er en af verdens mest globalt integrerede leverandører af skatterådgivning med et netværk omfattende 28.000 eksperter i mere end 120 lande, som alle ser det som deres fornemste opgave at levere rådgivning af højeste kvalitet.

Et globalt team med fuldt integreret service

Vores skatterådgivning er organiseret på tværs af geografiske skillelinjer og forretningsområder, således at vi kan levere en fuldt integreret service til vores kunder.

Fordelene ved vores globale dækning

Vi er i stand til at hjælpe vores kunder med at udvikle og gennemføre forretningsstrategier hurtigt og effektivt. Vores rådgivere kombinerer national sagkundskab med regional og global indsigt i den seneste udvikling inden for skattepolitik, lovgivning og forvaltning.

Vores mangeårige internationale netværkssamarbejde giver os mulighed for at forholde os til vores kunders mest presserende internationale udfordringer på en omkostningseffektiv måde, uden om de barrierer, som er forbundet med tidszoner og rejser på tværs af landegrænser.

Vores internationale netværk kombinerer national viden med global indsigt

Vores skattekonsulenter opnår via deres arbejde i verdens største erhvervscentre indgående kendskab til branchespecifikke skatteretlige problemstillinger, til hvordan de forskellige landes skattesystemer arbejder sammen samt til forskellige forretningskulturer. Denne viden kommer vores kunder til gode, bl.a. i forbindelse med vurderinger af skatteretlige problemstillinger, der involverer flere skatteretlige jurisdiktioner og gør sig gældende på tværs af forskellige brancher.

Vi imødekommer målrettet vores kunders behov

Vores målsætning om at yde den bedste service til vores kunder bygger på kvalitet, tilgængelighed, lydhørhed og indsigt, understøttet af en dynamisk og fokuseret tilgang, som sigter på konsekvent at imødekomme vores kunders behov. Alle medarbejdere, fra konsulenter til partnere, arbejder ud fra en ambition om at yde mere end det forventede i enhver arbejdsrelation.

Vi tilstræber at tilegne os en indgående forståelse af vores kunders forretning og branche med henblik på at kunne bibringe viden om markedsudviklingen og hjælpe vores kunder med at udvikle effektive strategier og forretningsmodeller.

Vi tackler de store udfordringer

Takket være samarbejdet med vores øvrige kolleger i EY kan vi tilbyde en fuldt dækkende service inden for alle områder fra optimering af forsyningskæder og forretningsprocesser til regnskab og rapportering. Vi tilbyder rådgivning inden for alle skatteområder, herunder selskabsskat, afgifter, international skat, skattespørgsmål i forbindelse med transaktioner samt skatterelaterede spørgsmål i forbindelse med menneskelig kapital, med speciel fokus på de områder, der omfatter de største udfordringer for virksomheder verden over i dag:

 • Global compliance og rapportering
  Vores nationale teams arbejder sammen i EY’s globale netværk om at udarbejde rettidige og korrekte skattemæssige og finansielle rapporteringer, således at vores kunder har øget sikkerhed for, at de opfylder gældende krav. Vi kan også identificere måder til at øge værdien, effektiviteten og kontrollen i disse nøglefunktioner.
 • Transfer pricing
  Fastsættelse og dokumentation af skatteeffektive koncerninterne priser, som opfylder gældende lovkrav, er af største betydning i dagens globale økonomi. Vi har omfattende erfaring med at sætte det rigtige niveau på tværs af brancher, produkter og grænser.
 • Human capital, herunder udstationering
  Intet er vigtigere for EY end vores medarbejdere. Vi anvender samme filosofi i forhold til vores kunders medarbejdere. Vores eksperter inden for præstation og aflønning hjælper med at udvikle aflønningsprogrammer og incitamentsordninger til motivering af nøglemedarbejdere og tiltrækning af kompetencer. Vi yder assistance med efterlevelse af nationale lovændringer og effektiv styring af globale kompetencer.
 • Optimering af forsyningskæder og forretningsprocesser
  Vi identificerer konkurrencedygtige forsyningskæder med henblik på at opnå effektiviseringer på eksisterende markeder såvel som målmarkeder og styrer vores kunder igennem den voksende globale moms- og afgiftsjungle.
 • Skattepolitik og skattekonflikter
  Vores verdensomspændende netværk af eksperter inden for skattepolitik og skattekonflikter omfatter tidligere topembedsmænd, som kan hjælpe med proaktiv styring af risici med henblik på at undgå unødvendige konflikter med skattemyndighederne.

  Vi kan også hjælpe med at løse igangværende konflikter på en måde, som påvirker vores kunders forretning mindst muligt. Vores eksperter leverer skattemæssig og økonomisk rådgivning og foretager konsekvensvurderinger.

Som led i vores Tax Account Leader-program tilbydes hver enkelt kunde sin egen kontaktperson, som sørger for, at vores omfattende viden og ressourcer kommer kunden til gode.

Gennem vores Area Tax Centers stiller vi lokal fagekspertise med tværregional forretnings- og brancheviden til rådighed for dig, når du har brug for det. Alle disse skattecentre er bemandet med erfarne skattesagkyndige, som leverer centraliserede og koordinerede serviceydelser.

Vi afholder endvidere jævnligt kundearrangementer og konferencer med henblik på at styrke relationerne og samarbejdet mellem vores kunder og vores erfarne og kyndige medarbejdere. Disse events finder sted rundt omkring i verden og er tilpasset geografiske og forretningsmæssige forhold.

Vi er et globalt team

Vi er mere end blot et netværk af nationale skatteafdelinger. Vi er et globalt team. Vi inviterer dig til at gøre brug af vores folk, vores viden og vores erfaring. Det skattemæssige landskab er under forandring. Vi er her for at hjælpe.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.