Tax & Law

  • Share

Skatterådgivning - selskaber

Vores serviceydelser inden for selskabsskatterådgivning sigter mod at imødekomme dine behov inden for overholdelse af selskabsskatteregler og anden rådgivning relateret til selskabsskat.

På baggrund af deres forskellige erfaringer og kompetencer leverer vores skattesagkyndige en fuldt dækkende service inden for planlægning, regnskabsaflæggelse, efterlevelse af gældende skatteregler samt opretholdelse af gode relationer med skattemyndighederne.

Med afsæt i vores dygtige medarbejdere, ensartede globale metodikker og stærke fokus på kvalitet opbygger vi sammen med dig et stærkt compliance- og rapporteringsgrundlag samt en effektiv skattestrategi, som kan hjælpe dig til at indfri dine ambitioner for din virksomhed.

 

Relateret indhold

Tilskudsordninger

Tilskudsordninger

Få indblik i og rådgivning om nationale og europæiske tilskudsprogrammer i forbindelse med dit innovationsprojekt.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.