Er du opmærksom på dine tilskudsmuligheder?

  • Share

Mange offentlige tilskudsprogrammer henvender sig direkte til innovative virksomheder. Men de kan være en jungle at finde rundt i. Dels er programmerne målrettede forskellige brancher og virksomhedsstørrelser, dels findes de både på dansk og europæisk niveau.

Hvilket program, der i sidste ende er mest relevant, afhænger af projektets innovationshøjde, budgetstørrelse, varighed m.m., samt om du ansøger individuelt eller i et partnerskab.

Vil du have en uforpligtende snak om din virksomheds muligheder, er du altid velkommen til at kontakte os.

For at du får mest muligt ud af mødet, har vi udarbejdet et kort spørgeskema. Dine svar giver os et godt grundlag for at vurdere potentiale og muligheder, inden vi taler med dig første gang. Du finder spørgeskemaet her.

EY giver dig overblik over fem udvalgte programmer, som er relevante for små og store virksomheder, og de betingelser, der skal opfyldes for at kunne søge:

Innovationsfonden - Fra ide til omsaetning

Innovationsfonden har to programmer, InnoBooster og Grand Solutions, som tilsammen dækker alle udviklingstrin fra forskning til markedsmodning.

Download for mere information (pdf, 219 kB)

Markedsmodningsfonden - Mangler du det sidste skub for at komme i maal

Markedsmodningsfonden finansierer projekter, hvor der allerede foreligger en prototype, men hvor der mangles medfinansiering til de sidste tests og tilpasninger inden markedsintroduktion.

Download for mere information (pdf, 233 kB)

SMV-instrumentet - Har din virksomhed potentiale til at aendre markedet

SMV-instrumentet medfinansierer innovative projekter, der har potentialet til at ændre markedet, og som kan skabe værdi på europæiske niveau. Fokus er på udvikling og demonstration.

Download for mere information (pdf, 283 kB)

Eurostars - Internationalt samarbejde er noeglen til vaekst

Eurostars støtter innovative projekter, der er forholdsvis tidlige i deres udviklingsfase, og som inkluderer partnere fra mindst to lande.

Download for mere information (pdf, 227 kB)

LIFE-programmet - Arbejd for et groennere og mere baeredygtigt Europa

LIFE-programmet arbejder for at sikre et grønt og bæredygtigt Europa. Der kan søges støtte til miljø- og/eller klimaprojekter, hvis projekterne har karakter af at være best practices, demonstrations- eller informationsprojekter.

Download for mere information (pdf, 310 kB)