Tax & Law

  • Share

International skat

Vores dedikerede eksperter inden for international skat rådgiver vores kunder omkring international skattestrukturering, planlægning, rapportering og risikostyring.

Vores markedsførende internationale tax desk – sammensat af erfarne skattesagkyndige fra en lang række lande - har revolutioneret den måde, vi yder globale skatterelaterede serviceydelser på. Sammen med dig udarbejder vi en proaktiv og integreret global skattestrategi, som tager hånd om de skattemæssige risici, der møder virksomheder i dag, og som genererer holdbar vækst.

  • Udenlandske tax desks
    Udenlandsk skatteekspertise i nærheden af dig.
  • Europæiske skatteydelser
    Vi har skatteeksperter i alle EU-lande, som med deres store viden og omfattende erfaring kan hjælpe dig med at udvikle en proaktiv og integreret skattestrategi, som tager højde for de skattemæssige muligheder og risici i EU.
  • Ajour med skatteområdet i EU
    EU introducerer løbende nye udfordringer og muligheder på skatteområdet. Vores netværk af europæiske skattespecialister udsender løbende publikationer, som beskriver den seneste udvikling inden for europæisk retspraksis og retssager, herunder EU Competency Group Alerts, som udgives i forbindelse med alle væsentlige begivenheder, og EU Tax Newsletter, som hver anden måned går i dybden med europæiske skattespørgsmål.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

EY - Fradrag i Danmark for udenlandske underskud

Fradrag i Danmark for udenlandske underskud

Har du solgt eller likvideret et udenlandsk datterselskab eller fast driftssted og realiseret et tab? EY kan hjælpe med at sikre, at dit selskab retmæssigt opnår fradrag for endelige tab fra datterselskaber og faste driftssteder i EU- eller EØS-lande.