The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Fradrag i Danmark for udenlandske underskud

Har du solgt eller likvideret et udenlandsk datterselskab eller fast driftssted (filial) og realiseret et tab? EY kan hjælpe med at sikre, at dit selskab retmæssigt opnår fradrag for endelige tab fra datterselskaber og faste driftssteder i EU- eller EØS-lande.

EY - Fradrag i Danmark for udenlandske underskud

Fradrag uden valg af international sambeskatning

Hvis du realiserer et tab ved salg eller likvidation af et udenlandsk datterselskab eller fast driftssted, kan du i henhold til EU-retten umiddelbart opnå fradrag for tabet også uden valg af international sambeskatning.

De danske regler om international sambeskatning er ikke proportionale eller balancerede.

Hvis et dansk selskab lider et endeligt tab ved likvidation eller salg af et datterselskab eller fast driftssted i et land i EU eller EØS, kan der opnås fradrag for tabet i Danmark. Dette har EU-domstolen nu fastslået i Bevola-sagen (C-650/16).

Obligatorisk sambeskatning i Danmark

Inden for Danmarks grænser er der obligatorisk sambeskatning. Underskud og tab fra ét selskab vil dermed pr. automatik blive modregnet i overskud hos andre ­koncernforbundne selskaber.

Realiseres der et tab ved salg eller nedlukning (likvidation) af et datterselskab eller fast driftssted i udlandet, kan tabet i dag efter danske regler kun modregnes i Danmark, hvis der vælges international sambeskatning.

International sambeskatning:

 • Vælges for en periode på 10 år
 • Inkluderer alle udenlandske koncernselskaber, fast ejendom og faste driftssteder

  Danske regler helt uproportionale

  International sambeskatning kan således være et meget tungt administrativt valg, og på grund af den internationale sambeskatning kan det være tvivlsomt, om der overhovedet effektivt opnås fradrag for tab i de selskaber, der er solgt eller likviderede.

  De nuværende danske regler er derfor helt uproportionale, når de kræver global sambeskatning i 10 år.

  EY sikrer at dit selskab opnår fradrag

  EU-Domstolen har fastslået at lande, der har regler om national sambeskatning, skal tillade fradrag for endelige tab fra udenlandske datterselskaber og faste driftssteder.

  EY kan hjælpe med at søge om genoptagelse fra og med indkomståret 2009 og frem, så vi sikrer os, at dit selskab retmæssigt opnår fradrag for endelige tab fra datterselskaber og faste driftssteder i et EU- eller EØS-land.

  Kontakt os

  EY - Soeren Naesborg Jensen

  Søren Næsborg Jensen
  Tax Partner, Ph.D.
  Tlf. +45 2529 4561

  EY - Jens Wittendorff

  Jens Wittendorff
  Tax Partner, adj.professor, dr.jur.
  Tlf. +45 5158 2820

  EY - Morten Mikkelsen

  Morten Mikkelsen
  Associate Partner
  +45 2529 3217

   

  EY - Mark Hovesen

  Mark Hovesen
  Senior Tax Consultant
  Tlf. +45 2529 4557

  EY - Cecilie Jensen

  Cecilie T. Jensen
  Tax Consultant
  Tlf. +45 2529 3039

  EY - Frederik Fynbo

  Frederik Fynbo
  Tax Assistant
  Tlf. +45 2529 6530