Tax & Law

  • Share

Skatterelevante områder i forslag til finanslov 2019

30. august 2018

Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til finanslov for 2019. Vi har nedenfor givet en kort beskrivelse af de skatte- og afgiftsmæssige forslag, som finanslovsudspillet indeholder.

EY følger regeringens udmeldinger og udsender opdateringer på området, når der foreligger konkrete lovforslag.

Forhøjet befordringsfradrag for yderkommuner gøres permanent

Med finanslovsforslaget ønskes den midlertidige ordning, hvor pendlere bosat i 25 udvalgte yderkommuner får et forhøjet befordringsfradrag, gjort permanent. Ordningen har medført et forhøjet befordringsfradrag på 194 øre for den del af den daglige transport til og fra arbejde, som overstiger en distance på samlet 120 kilometer. Den almindelige sats for befordring over 120 kilometer dagligt er på 97 øre i 2018.

Ø-fradrag

I forbindelse med det forhøjede befordringsfradrag, gældende i 25 udvalgte kommuner, foreslås et nyt ø-fradrag indført. Ø-fradraget skal være gældende for pendlere, der bor på en ikke brofast ø i de 25 yderkommuner. Pendlerne får mulighed for et fradrag på 200 kroner pr. nat, hvor de ikke kan komme hjem og overnatte på grund af afstanden mellem hjem og arbejde.

Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund

Der forventes indført et fast fradrag på 12 kroner pr. passage af den nye bro, Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund, ved kørsel til og fra arbejde.

Forhøjet rentesats på restskat for selskaber

Der foreslås en forhøjelse af rentesatsen på restskat for selskaber med et fast tillæg på 2 procentpoint. Forslaget skal øge incitamentet for korrekt og mere retvisende acontobetalinger af selskabsskat i løbet af året.

Bo- og arveafgiften

Finansloven indeholder som angivet i medierne de seneste dage ikke forslag til yderligere nedsættelse af afgiften ved arv af virksomheder.

400 millioner kroner afsættes årligt til reduktion af en række skatter og afgifter

Forslaget til finanslov 2019 omfatter, at der årligt afsættes 400 millioner kroner til reduktion af en række skatter og afgifter. Oven i de 400 millioner kroner, forventes den forhøjede rentesats på restskat for selskaber at indbringe i omegnen af 120 millioner kroner, som også skal anvendes på reduktion af afgifter og bedre forhold for erhvervslivet. Forslaget indeholder ikke en konkretisering af alle skatter og afgifter, som forventes berørt.

Kontakt

Kristian Nørskov Stidsen, tlf. 2529 5259
Carina Marie G. Korsgaard, tlf. 2529 3764

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.