Tax & Law

  • Share

Nye 2018-ejendomsvurderinger – kan din virksomhed spare ejendomsskatter

22. februar 2019

Vurderingsstyrelsen har inden for de seneste uger, udsendt en lang række nye ejendomsvurderinger pr. 1. oktober 2018 (såkaldte årsomvurderinger), for ejendomme, hvor der er opført nye bygninger og/eller foretaget ombygning, matrikulære ændringer, lokalplansændringer og lignende. Den nye årsomvurdering kommer til at danne grundlag for ejendomsskatten i 2020.

EY har en database over alle kunders erhvervsejendomme, som giver et godt grundlag for at vurdere, hvorvidt Vurderingsstyrelsen har fastsat din ejendoms- og grundværdi for højt.

En fejlagtig ejendomsvurdering kan blandt andet skyldes, at der er sket lokalplansændringer eller at din virksomhed aktivt har været inde og udstykke større grundstykker i nye, mindre matrikler, hvilket ofte ender med forkerte vurderinger, idet Vurderingsstyrelsen ikke altid er opmærksom på de ændrede matrikler. EY har stor erfaring med at skabe overblik og få tilrettet forholdene, så den rigtige skat bliver pålagt den rigtige matrikel.

For at undgå at skulle betale for meget i ejendomsskat kan årsomvurderinger påklages med frist 1. juli 2019 – modsat øvrige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme, hvor vurderingsarbejdet fortsat er suspenderet. Du kan tjekke om din ejendomsvurdering er en årsomvurdering, ved at se om der står ’omvurdering’ på selve vurderingsmeddelelsen.

Det er vores erfaring, at der ofte er fejl på ejendomsvurderingerne eller i hvert fald muligheder for optimering. EY har derfor oprettet en afdeling med særlig fokus på den offentlige ejendomsvurdering og de heraf afledte ejendomsskatter.

Det kan dog også i nogle tilfælde være relevant, at få vurderet om ejendomsskatter kan optimeres gennem:

  • Anmodning om fritagelse for dækningsafgift på baggrund af ejendommens anvendelse
  • Anmodning om fritagelse for dækningsafgift på grund af ejerlejlighedsopdeling

Sådan kan vi hjælpe

  • Vi tilbyder en gratis procesvurdering af ejendomsvurderingen og de afledte ejendomsskatter
  • Vi kan i nogle tilfælde tilbyde afregning efter no-cure-no-pay princippet — ingen besparelse = intet honorar

Det eneste vi i første omgang har brug for fra din virksomhed, er:

  • Kopi af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2018 (både forside og bagside)
  • Eventuelle oplysninger om lejeindtægter, såfremt ejendommen er udlejet

Når vi har modtaget dette, vender vi tilbage inden for 5 arbejdsdage med vores procesvurdering.

Kontakt

Claus Pedersen, tlf. 2529 6470
Mark Hovesen, tlf. 2529 4557
Alexander R. Furtado, tlf. 2529 4641
Rasmus H. Rokbøl, tlf. 2529 5639
Majbritt Davidsen, tlf. 2529 6410

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.