Tax & Law

 • Share

Folketingsvalg – bortfald af lovforslag – konsekvenser på skatteområdet

8. maj 2019

Med udskrivning af folketingsvalg i går bortfaldt alle verserende lovforslag, herunder seks erhvervsrelevante lovforslag på skatteområdet. Hvis du er berørt eller står i en situation, hvor du eller din virksomhed afventer vedtagelse af et lovinitiativ, kan du orientere dig i de bortfaldne lovforslag her.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev folketingsvalg den 7. maj 2019 til afholdelse 5. juni 2019. Det indebærer efter grundloven, at alle verserende lovforslag bortfalder, herunder seks erhvervsrelevante lovforslag på skatteområdet. Hvis du er berørt eller står i en situation, hvor du eller din virksomhed afventer vedtagelse af et lovinitiativ, kan du orientere dig i de bortfaldne lovforslag nedenfor:

 • L 233 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven
  (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og –tab på hybrid kernekapital m.v.)

 • L 225 - Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love
  (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunkt for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter).

 • L 223 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven
  (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedrørende import og eksport af brugte køretøjer)

 • L 213 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om retsafgifter
  (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)

 • L 212 - Lovforslag om ændring af skatteforvaltningsloven
  (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet - Retssikkerhedspakke IV)

 • L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven.
  (Implementering af CFC-reglerne i direktivet om skatteundgåelse).

Kontakt

Tobias R. Steinø, Associate Partner, tlf. 2529 4197
Monica M .Ganderup, Consultant, tlf. 2529 4240

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.