Tax & Law

  • Share

Global compliance og rapportering

Compliance og rapportering stiller store krav til skatte- og økonomifunktionerne. Hvordan minimerer man risikoen og optimerer effektiviteten og værdien på den mest omkostningseffektive måde?

Du har brug for tilgængelighed, synlighed og kontrol. Vores markedsførende tilgang kombinerer omfattende national erfaring inden for compliance og regnskab — i 140 lande — med en standardiseret global compliance-proces og webbaserede værktøjer.

Du kan tilgå vores kompetente compliance- og rapporteringsressourcer i et enkelt land eller globalt via et enkelt kontaktpunkt.

Vi yder lokal rådgivning, hvor du har behov for det, men kan samtidig centralisere og automatisere processen, hvor dette er relevant.

Vores nyeste model er centreret omkring global datastyring, hvilket gør det nemmere at centralisere og genanvende data på tværs af økonomiske funktioner og geografiske grænser. Dette giver mere nøjagtige data og færre manuelle justeringer.

Vi tilbyder en integreret, ensartet service af høj kvalitet i ét eller flere lande. Vi bistår med skattemæssig compliance, udarbejdelse af lovpligtige regnskaber og opstilling af skatteregnskaber og frigør dermed potentialet i din compliance-funktion.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.