Tax & Law

  • Share

Virksomheder kontrollerer social dumping

1. marts 2017

Lige nu er der massiv fokus på kontrol af medarbejdernes lønvilkår for at hindre social dumping på arbejdspladserne. Det er de mange sager om voldsom underbetaling af udenlandske medarbejdere, som har betydet en stigning i antallet af kontrolindsatser på projekterne.

Aldrig før i Danmarkshistorien er der blevet pålagt så store bods- og efterbetalingsbeløb til udenlandske virksomheder, som ikke overholder de danske kollektive overenskomster. Virksomhederne kan ikke leve med, at der foregår social dumping.

Det er i særdeleshed den ny Metro i København, som lige nu er den store faglige ”kampplads”. Fagforeningen 3F har i den seneste årrække særligt haft fokus på det københavnske metrobyggeri og ansættelsesforholdene i forbindelse med byggeriet. Ifølge fagbladet 3F har der været dobbelt så mange sager om løndumping på Metroen som normalt i byggebranchen.

Ikke styr på arbejdstiden og overarbejde

Det er gennemgående for kontrolindsatsen, at det er håndtering og dokumentation af arbejdstiden, som er det helt store problem for de udenlandske leverandører, som udstationerer sine medarbejdere til at arbejde i Danmark.

Kontrolindsatserne viser særligt, at der mangler den fornødne dokumentation for betaling af overarbejde og arbejde på forskudte tidspunkter.

Mange sager mod udenlandske virksomheder

Disse forhold betyder, at 3F har rejst en lang række sager mod udenlandske virksomheder med krav om efterbetaling af overtid m.v.

Sidste år blev der indgået forlig mellem 3F og en portugisisk virksomhed CNBT, hvor CNBT accepterede at betale 19 mio. kr. i efterbetaling og bod til de portugisiske metroarbejdere og medarbejdernes fagforening 3F. Medarbejderne har støbt betonlofter og betongulve på de københavnske metrostationer. De portugisiske medarbejdere fik udbetalt for 37 timer, men arbejdede ofte meget mere, typisk op til 55 timer om ugen.

Metromedarbejderne fik på papiret 127 kr. i timen, men timelønnen viste sig at være meget lavere, fordi CNBT kørte et dobbelt bogholderi. Det danske bogholderi var derfor blot et proforma-bogholderi. Det reelle bogholderi blev udført i Portugal.

Danmarkshistoriens største sag om social dumping

Sagen mod CNBT er den næststørste sag om social dumping i Danmark. I 2015 blev der afsagt dom i Danmarkshistoriens største sag, da den italienske entreprenør CIPA ved en faglig voldgift blev dømt til at betale 22 mio. kr. Heraf var 5 mio. kr. en efterbetaling til 3Fs medlemmer, mens de sidste 17 mio. kr. var betaling for den besparelse, som CIPA havde opnået ved at betale de ansatte, som ikke var medlemmer af 3F, for lidt i løn.

Voldgiftsretten fandt det bevist, at de ansatte var blevet betalt en timeløn, som i nogle tilfælde var helt nede på 5,50 EUR i timen, selvom noget andet fremgik af konstruerede lønsedler.

Rekordmange skattekrav og påbud for farligt arbejdsmiljø

Ifølge 3F har de udenlandske underentreprenører for tredje år i træk rekordmange påbud for farligt arbejdsmiljø. Det har resulteret i, at politiet har rejst en lang række straffesager mod de udenlandske selskaber.

Endelig har SKAT rejst store skattekrav mod flere af de udenlandske entreprenører, som ikke har indeholdt skat og afgifter m.v. i tråd med den danske skattelovgivning.

Få styr på aftalerne og kontrol

Den voldsomme fokus på social dumping og de store efterbetalingskrav betyder, at danske virksomheder, som benytter sig af udenlandske underleverandører skal sikre sig ved at indgå de fornødne aftaler med den udenlandske samarbejdspartner.

Aftalerne skal sikre, at vilkårene for minimums i de danske kollektive overenskomster overholdes, og at der er de fornødne sanktionsmuligheder for den danske virksomhed, såfremt overenskomsterne ikke overholdes. Det er i den forbindelse afgørende, at den danske virksomhed har den fornødne kontrolmulighed overfor den udenlandske virksomhed, herunder stikprøver og fysisk kontrol på arbejdspladsen.

Kontakt os

Julie Gerdes, Leder af Ansættelses- og Arbejdsret, tlf. 2529 3403