Law

Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

  • Share

Enhver administrerende direktør ved, at et selskab kun kan udnytte sit potentiale fuldt ud via effektiv ledelse af selskabets medarbejdere. Dette er dog et område, hvor selv succesrige virksomheder er under pres og møder udfordringer.

På baggrund af vores indgående kendskab til forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan vores team hjælpe virksomheder med at håndtere sådanne udfordringer. Vi yder nøgtern og praktisk juridisk bistand i relation til ansættelsesretlige forhold.

Vi yder rådgivning til vores kunder om komplekse arbejdsmarkeds- og ansættelsesretlige projekter på tværs af landegrænser. Vi leverer pragmatiske, forretningsorienterede løsninger, som vores kunder kan bruge i deres daglige virke som proaktive ledere for deres medarbejdere.

Vores ansættelsesretlige team understøtter kunderne under udviklingen af deres forretning, leverer rådgivning på hvert enkelt udviklingsstadie og hjælper dem med at håndtere personrelaterede forhold i forbindelse med omstruktureringer, fusioner, overtagelser og andre former for forretningsudvikling.

Vores services inkluderer:

  • Rådgivning og assistance ved ansættelse og opsigelse af medarbejdere, overholdelse af arbejdspladsrelaterede forhold, lovgivning om social sikring, fagforeninger samt samarbejdsudvalg
  • Rådgivning og assistance relateret til HR- og personalerelaterede forhold i forbindelse med køb og salg af virksomheder
  • Rådgivning og assistance i forbindelse med omstruktureringsprojekter og nedskæringer
  • Vurdering af risici ved manglende overholdelse af lokal arbejds- og ansættelsesret
  • Rådgivning om tvister og retssager