Law - Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

Det individuelle ansættelsesforhold

 • Share

Det kan være en udfordring af navigere igennem reglerne vedrørende det individuelle ansættelsesforhold. Vores team har mange års erfaring med det individuelle ansættelsesforhold og yder rådgiver inden for alle aspekter heraf.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Ansættelse af medarbejdere, fx hvad du må spørge ansøgeren om, og hvad du skal lægge vægt på ved ansættelsessamtalen
 • Hvilke ansættelsesformer der er relevante for din virksomhed. Fx hvad du må som arbejdsgiver ved tidsbegrænset ansættelse, deltidsansættelse, fleksjob og andre ansættelses­former med tilknytning til socialretten
 • Medarbejdernes lønpakker - flek­sible lønpakker, benefitsprogrammer og incitamentsordninger
 • Tildeling, beregning og udbetaling af bonus og aktieoptioner m.v., når medarbejderen fratræder
 • Virksomhedens adgang til at ændre medarbejdernes ansættelsesvil­kår, fx ændring af medarbejdernes stilling eller bonusmål
 • Hvornår en advarsel, opsigelse eller bortvisning er saglig og retmæssig, og hvordan du udarbejder et advarsels-/opsigelses-/bortvisningsbrev og/eller en fratrædelsesaftale
 • Hvordan I gennemfører en rationaliseringsrunde mest optimalt, og hvilke medarbejdere der er sær­ligt beskyttede ved en sådan afskedigelsesrunde
 • Hvilken beskyttelse anti-diskriminationslovgivningen giver medarbejderne
 • Identificering af eventuelle optimeringsmuligheder og faldgruber ved din virksomheds barselspolitik
 • Hvad reglerne om lige løn til kvinder og mænd for samme arbejde betyder for din virksom­hed, og hvornår din virksomhed er forpligtet til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik - og hvad statistikken skal indeholde

Du er altid velkommen til at kontakte os i med henblik på et uforpligtende møde, hvor vi kan få indblik i dit specifikke behov for rådgivning, drøfte konkrete problemstillinger samt introducere vores kompetencer og erfaringer.