Law - Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

Kollektiv arbejdsret

  • Share

Kollektive overenskomster og kollektive aftaler har på afgørende vis sat sit præg på det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedsmodel.

Vi har indgående kendskab til den kollektive arbejdsret og rådgiver bl.a. om:

  • Forhandlinger om indgåelse af kollektive overenskomster
  • Fortolkning af kollektive overenskomster: Hvilke rettigheder har din virksomheds medarbej­dere som følge af en kollektiv overenskomst?
  • Hvilke arbejdstidsregler, ferieregler, opsigelsesregler, høringsregler, samarbejdsregler m.v. der følger af den kollektive overenskomst
  • Hvordan kollektive overenskomster håndteres ved virksomhedens opsigelse af medarbejdere og virksomhedsoverdragelser
  • Medarbejders særlige overenskomstbaseret opsigelsesbeskyt­telse (tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter m.v.).
  • Forhandling, information og høring af medarbejdere

Du er altid velkommen til at kontakte os i med henblik på et uforpligtende møde, hvor vi kan få indblik i dit specifikke behov for rådgivning, drøfte konkrete problemstillinger samt introducere vores kompetencer og erfaringer.