Law - Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

Konkurrencebegrænsninger

  • Share

De juridiske problemstillinger, der opstår ved at indgå og håndhæve konkurrencebegræn­sende klausuler, bliver stadigt mere komplekse. De vil ofte have stor betydning for de involve­rede parter.

I sparring med virksomhedens ledelse og HR-funktion rådgiver vi bl.a. om:

  • Hvordan konkurrence-, kunde- og medarbejderklausuler udformes
  • I hvilket omfang virksomheden kan håndhæve allerede indgåede klausuler, og hvad vil være mest hensigtsmæssigt for virksomheden i en situation, hvor ansættelsesforholdet ophø­rer
  • Hvad medarbejdernes loyalitetsforpligtelse indebærer over for arbejdsgiveren under ansættelsesforholdet, og når ansættelsesforholdet ophører
  • Konkurrencebegrænsningerne, der ligger i markeds­føringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik og om at beskytte erhvervshemmeligheder

Du er altid velkommen til at kontakte os i med henblik på et uforpligtende møde, hvor vi kan få indblik i dit specifikke behov for rådgivning, drøfte konkrete problemstillinger samt introducere vores kompetencer og erfaringer.