Law - Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

Lønpakker og incitamentsprogrammer

  • Share

Mange arbejdsgivere har betydelige vanskeligheder med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det er derfor af afgørende betydning at sammensætte den rigtige lønpakke for at kunne rekruttere, fastholde og motivere medarbejderne til at yde en optimal arbejdsindsats.

EY oplever i disse år en stor efterspørgsel på ansættelsesretlig og skattemæssig rådgivning samt HR-rådgivning i relation til at sammensætte den rigtige lønpakke.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Udarbejdelse af effektivitetsfremmende bonus- eller incita­mentsprogrammer
  • Udarbejdelse af bonus- og incitamentsprogrammer der er i overensstemmelse med lovgivningen
  • Gennemgang af virksomhedens eksisterende incitamentsprogrammer
  • I hvilket omfang er medarbejderen berettiget til at få udbetalt bonus og anden incitamentsaf­lønning m.v., når medarbejderen fratræder? Kan virksomheden indgå en fratrædelsesaftale med medarbejderen om dette?
  • Hvilken adgang har virksomheden til at ændre medarbejderens bonusmål?
  • Implementering og ændringer i incitamentsprogrammer og personalegoder
  • Hvordan udarbejder, implementerer og håndterer virksomheden fleksible lønpakker?
  • Aktielønsaftaler, herunder aktieoptionsaftaler – i hvilket omfang er medarbejderen berettiget til aktieoptioner, når medarbejderen fratræder? Kan virksomheden indgå en fratrædelsesaf­tale med medarbejderen om dette?
  • Sammensætning af individuelle lønpakker for den enkelte medar­bejder