Law - Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

Nedbringelse af sygefravær

 • Share

Sygefravær koster hvert år samfundet 37 mia. kroner i udgifter til løn og sygedagpenge. I en virksomhed med 200 medarbejdere, der har et gennemsnitligt sygefravær på 8 %, koster sygefraværet ca. 3,5 mio. kr. hvert år. Hvis fraværet nedbringes med tre procentpoint, kan virksomheden i gennemsnit spare 1,3 mio. kr.

Vores team har mange års erfaring med projekter om nedbringelse af sygefravær og tilbyder rådgivning til virksomheder, som vil igangsætte et projekt om nedbringelse af sygefravær. Vi har indsamlet og bearbejdet en lang række erfaringer, som virksomheden modtager i takt med, at projektet bliver gennemført. På den måde bliver projektet afviklet efter en overordnet projektplan, hvor vi sikrer, at sygefraværsprojektet bliver gennemført sikkert og professionelt.

Projekter om nedbringelse af sygefravær omfatter:

 • Analyse af medarbejdernes fravær
 • Implementering af projekt om nedbringelse af sygefravær
 • Opfølgning på fravær
 • Fokus på fravær
 • Samtaler med sygemeldte medarbejdere
 • Fastholdelse af langtidssyge
 • Syge- og fraværspolitikker
 • Stresspolitikker

Herudover tilbyder vi ansættelsesretlig rådgivning om:

 • 120-dages-reglen
 • Opsigelse af medarbejdere med højt fravær, herunder advarselsprocedurer
 • Sygedagpengereglerne, indgåelse af § 56-aftaler
 • Indgåelse og ophør af særlige ansættelsesforhold for syge medarbejdere, herunder fleksjob

Vil du vide mere om, hvilke fordele din virksomhed kan opnå ved samarbejde med EY's HR- og personalejuridiske rådgivere, er du meget velkommen til at kontakte os.