Law - Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

Ophør af ansættelsesforholdet

  • Share

Det er vores erfaring, at de senere års udvikling har medført en stærkt øget kompleksitet i de juridiske problemstillinger, der opstår ved ansættelsesforholdets ophør. Fx er der gen­nem retspraksis og lovgivning på nationalt og EU-niveau gennemført en udvidet beskyttelse på ligebehandlings- og antidiskriminationsområdet.

Det kan koste virksomhederne dyrt, hvis de ikke sørger for nøje at overholde lovgivningens regler samt retspraksis ved afskedigelser af medarbejdere.

Få rådgivning om ophør af ansættelsesforhold
I sparring med virksomhedens HR-funktion leverer vi bl.a. rådgivning om:

  • Hvornår er en advarsel, opsigelse eller bortvisning saglig og retmæssig, og hvordan skal du udarbejde et advarsels-/opsigelses-/bortvisningsbrev og/eller en fratrædelsesaftale?
  • Hvordan gennemfører du en rationaliseringsrunde mest optimalt, og hvilke medarbejdere er sær­ligt beskyttede ved en sådan afskedigelsesrunde?
  • Hvilken beskyttelse yder antidiskriminationslovgivningen medarbejderne på din virksom­hed?
  • Forhandling, information og høring af medarbejdere