Law - Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

Personalepolitikker og personalehåndbøger

  • Share

Virksomhedens personalepolitikker og personalehåndbog er et af de vigtigste redskaber dels til at skabe ensartede retningslinier for medarbejderne, og dels til at fortælle nuværende og potentielle medarbejdere om virksomheden som arbejdsplads. Personalepolitikker er derfor et vigtigt redskab for virksomheden i kampen om de bedste medarbejdere og til at sikre en ansvarlig ledelse.

En personalehåndbog samler virksomhedens vigtigste regler og tilbud til medarbejderne og sætter den ledelsesmæssige ramme. En personalehåndbog skal derfor også ses i en større sammenhæng – som en del af virksomhedens personalepolitik.

Få hjælp til personalepolitik og personalehåndbog
Vi kan – i sparring med virksomhedens HR-funktion – være med til at sikre, at virksomhedens personalepolitikker overholder gældende lovgivning, herunder anti-diskriminationslovgivningen, og at de understøtter virksomhedens forretningsmål og -strategi.

Vi tilbyder rådgivning om udarbejdelse og implementering af virksomhedens personalehåndbog og personalepolitikker, herunder:

  • Arbejdsmiljøpolitik
  • Trivselspolitik
  • Sygefraværs- og stresspolitik
  • Mobbepolitik
  • Seniorpolitik
  • Ryge- og alkoholpolitik
  • E-mail- og internetpolitik
  • Etiske retningslinjer og code of conduct

Du er altid velkommen til at kontakte os i med henblik på et uforpligtende møde, hvor vi kan få indblik i dit specifikke behov for rådgivning, drøfte konkrete problemstillinger samt introducere vores kompetencer og erfaringer.