Law - Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

Virksomhedsoverdragelse

 • Share

De seneste års talrige virksomhedsoverdragelser, udliciteringer samt in- og outsourcinger af serviceydelser har skabt stor efterspørgsel efter juridisk spidskompe­tence især i relation til at håndtere medarbejderne og deres rets­stilling.

Få rådgivning og sparring
Vi kan rådgive din virksomhed i forbindelse med alle ansættelsesretlige aspekter af en virksomhedsoverdragelse, in/outsourcing eller fusion m.v.

Det kan fx indebære rådgivning og sparring med HR-funktionen omkring:

 • Due diligence samt rådgivning og bistand om at udarbejde overdragelsesaftale, garantier, indeståelser m.v.
 • Hvilke rettigheder og forpligtelser overtager virksomheden ved overdragelsen?
 • Hvilke medarbejdere er din virksomhed forpligtet til at overtage i forbindelse med overdragel­sen?
 • Kan medarbejderne nægte at lade sig virksomhedsoverdrage?
 • Hvordan gennemfører du opsigelser retmæssigt i forbindelse med en overdragelse, og hvilke med­arbejdergrupper er særligt beskyttede?
 • Hvordan håndterer du eventuelle kollektive overenskomster i forbindelse med overdragelsen?
 • Hvordan gennemfører du harmoniseringer af ansættelsesvilkår for de forskellige medarbejder­grupper i forbindelse med overdragelsen?
 • Hvordan sikrer du en optimal gennemførsel, integration og implementering af overdragelsen for at undgå et HR-"meltdown"?
 • Forhandling, information og høring af medarbejdere
 • Udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter, kontrakttillæg eller varslingsbreve til medarbejderne

Du er altid velkommen til at kontakte os i med henblik på et uforpligtende møde, hvor vi kan få indblik i dit specifikke behov for rådgivning, drøfte konkrete problemstillinger samt introducere vores kompetencer og erfaringer.