Tax & Law

  • Share

Skatteregnskab

Det forretnings- og skattemæssige landskab bliver stadigt mere komplekst der er stigende krav til gennemsigtighed, skatteafdelingerne er under pres for at øge effektiviteten, og det kan være svært at skaffe højt kvalificerede medarbejdere.

Vi tilbyder assistance inden for tre hovedområder:

  • Skatteregnskab: assistance med beregning af kvartalsvise og årlige skattehensættelser, validering af skattebalancer og implementering af nye regnskabsstandarder i henhold til IFRS og/eller nationale standarder
  • Skattefunktion: optimering af strategi og organisation, processer og kontroller samt data- og systemeffektivitet
  • Skattemæssige risici: identificering og vægtning af væsentlige risici og assistance med overvågning og optimering af kontroller

Omfanget og arten af vores serviceydelser kan variere alt efter om du er revisionskunde eller ej, uanset hvad, leverer vi altid service af høj kvalitet med henblik på at opfylde netop dine behov igennem hele skatteprocessen - fra planlægning over levering til compliance og samarbejdet med skattemyndighederne.

Med afsæt i vores kompetente medarbejdere, ensartede globale metodikker og værktøjer og kontinuerlige fokus på service af høj kvalitet kan vi hjælpe med at opbygge et stærkt grundlag for efterlevelse af regler og rapportering, en holdbar organisationsstrategi og en effektiv risikostyring, som kan hjælpe din virksomhed til at realisere sit potentiale.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.