Tax & Law

  • Share

Skattepublikationer

Title Topic Date
Fakta om skat Publikationen giver overblik over satser, frister, fradrag og diæter mv. 20180101Januar 2018
Afståelse af virksomhed og indskud på pensionsordning Avancen fra salget af virksomheden kan overføres til en særlig ophørspension. Har du overvejet denne mulighed? 20161101November 2016
Fra personlig virksomhed til selskab Det er som regel muligt skattefrit at omdanne sin virksomhed til et selskab så næste generation skal tage over. Men er det altid en fordel? 20161101November 2016
Skattefri overdragelse i levende live Det er i visse tilfælde muligt at overdrage sin virksomhed til næste generation uden beskatning. Det gælder både for selskaber og personligt drevne virksomheder. Men man skal tænke sig grundigt om, for det er ikke altid en fordel. 20161101November 2016
Bo- og gaveafgift Gaver og arv udløser normalt afgift til staten. Men over en årrække er det muligt at overføre store beløb til næste generation uden afgift. Det kan være relevant for generationsskiftet. 20160901September 2016
Løngoder - beskatning af personalegoder Publikationen giver en generel beskrivelse af de mest almindelige personalegoder og beskriver de gældende skatteregler pr. 1. januar 2016 20160301Marts 2016
EY toldrapport En undersøgelse af toldens tilstand i danske virksomheder, som bekræfter en øget interesse for korrekt håndtering af tolden. 20151009Oktober 2015
Tax strategy report 2015 Report focusing on Danish companies’ work related to tax transparency and strategy and their readiness for BEPS 20150901September 2015
Aktieløn Publikationen beskriver aktieløn og Ligningslovens § 28. 20150301Marts 2015
Share-based remuneration This publication describes share-based remuneration and section 28 of the Danish Tax Assessment Act. 20150301Marts 2015
Global Tax Alerts Når en person tager ophold i kortere eller længere tid i udlandet eller man som virksomhed skal udstationere medarbejdere til udlandet, er det af stor betydning at være informeret om skatteforhold mv. i det pågældende land. Vores globale alerts orienterer om vedtagne eller planlagte ændringer i udenlandsk lovgivning for så vidt angår beskatning samt social sikring. 201701012017
Worldwide corporate tax guide 2017 Få indsigt i de enkelte landes skattesystemer samt den seneste udvikling inden for selskabsbeskatning. 201702012017
Outlook for global tax policy in 2017 Vores skatteledere i 50 forskellige jurisdiktioner udpeger de væsentligste begivenheder på skatteområdet i det kommende år, herunder forventningerne til OECD’s BEPS-anbefalinger. 201702012017
Worldwide Transfer Pricing Reference Guide 2016-2017 Med vores Transfer Pricing Reference Guide kan du hurtigt finde transfer pricing-regler, -praksis og -metoder for mere end 118 lande og områder. 201602012016

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.