Tax & Law

  • Share

Nyhedsarkiv 2019

 

Nogle gange er et skib ikke et skib…
EU-Domstolen har den 20. juni 2019 fastslået, at en offshore jackup boreplatform ikke kan anses som et skib i momsmæssig forstand. 
(3. juli 2019)


Folketingsvalg – bortfald af lovforslag – konsekvenser på skatteområdet
Med udskrivning af folketingsvalg i går bortfaldt alle verserende lovforslag, herunder seks erhvervsrelevante lovforslag på skatteområdet. Hvis du er berørt eller står i en situation, hvor du eller din virksomhed afventer vedtagelse af et lovinitiativ, kan du orientere dig i de bortfaldne lovforslag i artiklen. 
(8. maj 2019)


Momskontrol - områder SKAT kontrollerer med særlig forkærlighed
Når Skattestyrelsen kommer på momskontrol, er der en række områder, som vi som rådgivere ser, at Skattestyrelsen særligt kontrollerer. Hvis din virksomhed udtages til momskontrol, kan det være en både tidskrævende og bebyrdende affære. Vi belyser nogle af de områder, som vi ser har været særligt i Skattestyrelsens søgelys på det seneste. 
(2. april 2019)


Bitcoins - har du styr på skatten?
Du har pligt til at oplyse dine gevinster på bitcoins og anden kryptovaluta til Skattestyrelsen, hvis du har købt dem med henblik på spekulation. Vidste du, at Skattestyrelsen som udgangspunkt anser al handel med kryptovaluta for at være spekulation? 
(28. marts 2019)


Nye momsregler for handel mellem EU-lande
Handler I på tværs af EU-landene? Kravene til oplysninger og indberetning skærpes. Få overblik over de nye regler, der træder i kraft fra 1. januar 2020. 
(22. marts 2019)


Nye regler for konsignationslagre – momsregistrering kan undgås
Det bliver nu muligt at undgå momsregistrering i tilfælde af konsignationslagre. De nye regler forventes at træde i kraft 1. januar 2020.
(22. marts 2019)


Generaladvokaten leverer en ren ”broadside” til Skattestyrelsen
Nyt om fast ejendom: den danske praksis for moms på byggegrunde ser ud til ikke at kunne opretholdes. 
(20. marts 2019)


Nu kan SKAT påbegynde tilbagebetalingen af moms til pensionsinstitutter
Efter at SKAT den 8. marts 2019 offentliggjorde et endeligt styresignal om tilbagebetaling, kan sagsbehandlingen af de mange krav nu endelig gå i gang. 
(12. marts 2019)


Mulig momsfritagelse af investeringsforvaltning
Den 8. marts 2019 kom der et nyt udkast til styresignal fra SKAT, der skal afgrænse, hvilke investeringsenheder der kan indkøbe forvaltning af formuen uden moms. Med undtagelse af ejendomsinvesteringer er der lagt op til betydelige indskrænkninger i forhold til tidligere praksis. 
(12. marts 2019)


EU-Domstolen afsiger domme i de danske beneficial owner-sager
Den 26. februar tog EU-Domstolen stilling til spørgsmålet om indeholdelse af kildeskatter på udbytter og renter betalt af danske selskaber til selskaber hjemmehørende i andre medlemslande. Kort fortalt støtter dommene i hovedsagen Skatteministeriets synspunkter om kildeskat. Således er domstolen ”vendt på en tallerken” i forhold til generaladvokatens udtalelse af 1. marts 2018. 
(27. februar 2019)


Nye 2018-ejendomsvurderinger – kan din virksomhed spare ejendomsskatter
Vurderingsstyrelsen har inden for de seneste uger, udsendt en lang række nye ejendomsvurderinger pr. 1. oktober 2018 (såkaldte årsomvurderinger), for ejendomme, hvor der er opført nye bygninger og/eller foretaget ombygning, matrikulære ændringer, lokalplansændringer og lignende. Den nye årsomvurdering kommer til at danne grundlag for ejendomsskatten i 2020. 
(22. februar 2019)


Tid til fremrykket generationsskifte?
Udspil fra Socialdemokratiet til bekæmpelse af ulighed i Danmark har skabt stor debat samt øget usikkerheden blandt virksomhedsejere, der inden for nærmeste fremtid påtænker at foretage et generationsskifte. Tre af tiltagene i udspillet vedrører arv og gaver. 
(22. februar 2019)


Brexit – ”deal” eller ”no deal”
Meget peger i retning af en “no deal” Brexit. I denne artikel gennemgår vi, hvad virksomheder skal være opmærksomme på med hensyn til told og moms, hvis ”no deal” Brexit bliver en realitet.
(23. januar 2019)

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.