Tax & Law

  • Share

Skattepolitik og -konflikter

Selv for den mest dedikerede skatteafdeling kan det være en udfordring at holde sig ajour med ændringer i skattepolitik og -konflikter globalt set. Vores faglige netværk på området, som omfatter medlemmer i flere end 85 lande – hvoraf mange er tidligere regeringsembedsmænd – kan bistå virksomheden med at forstå skattepolitiske ændringer og løse vanskelige eller følsomme skattekonflikter rundt om i verden.

Skattepolitik

Med en global skattepolitik i stadig forandring er det blevet endnu vigtigere for multinationale selskaber at planlægge i god tid, inden der sker ændringer. Vores globale skattepolitiske netværk har omfattende erfaring med at bistå med og implementere politiske initiativer - både som eksterne og interne rådgivere til regeringer og selskaber. Vores netværk af skattepolitiske fagfolk kan bistå jer med at identificere og overvåge udviklingstendenserne i det enkelte land og adressere specifikke skattepolitiske områder.

Skattemæssige konflikter

Vores globale netværk på området er i en unik position til at bistå virksomheder med at forhindre, styre og løse deres skattemæssige konflikter. Vores ydelser omfatter forberedelse af konflikthåndtering, løsning af tvister, indgivelse af dokumentation, udarbejdelse af relevant dokumentation og samarbejde med virksomheder om implementeringen af best practice for styring af kontroverser på skatteområdet. Ved hjælp af vores globale netværk og avancerede teknologi hjælper vi virksomheder med at håndtere risici, forbedre deres skattemæssige resultater, styre konflikter og løse skattemæssige tvister – uanset hvor i verden, de driver virksomhed.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.