Tax & Law

  • Share

Transaktioner

Der er et skattemæssigt aspekt ved enhver transaktion, uanset om det drejer sig om køb, salg, refinansiering, omstrukturering eller en børsintroduktion. Hvis man forstår de skattemæssige konsekvenser af transaktionen, kan man reducere transaktionsrisikoen, øge potentialet og få et forhandlingsmæssigt forspring.

Vores afdeling for Transaction Tax Services består af et verdensomspændende netværk af professionelle rådgivere, som kan hjælpe dig med at opnå en konkurrencemæssig fordel. Ved at kombinere en bred international transaktionserfaring med kendskab til lokale skatteforhold på tværs af en lang række brancher kan vi hjælpe dig med at træffe kvalificerede beslutninger og styre dig igennem de skattemæssige konsekvenser af din transaktion.

Præcis dér hvor du har brug for det, samler vi et skræddersyet, integreret, globalt hold af rådgivere, som bistår dig igennem hele transaktionsforløbet, fra den indledende due diligence-undersøgelse til gennemførelse af selve transaktionen.

Vores nationale teams anvender en ensartet metode over hele verden, således at vi kan give dig en koordineret forståelse af de relevante skattespørgsmål. Vi kan også foreslå alternative strukturer, der sigter mod at afbalancere investorernes følsomhed, fremme exit-modenheden og forbedre afkast og pengestrømme — og dermed forhøje afkastet af din investering.

Vores integrerede metode sikrer, at du får adgang til en globalt koordineret skatterådgivning af høj kvalitet, uanset hvor i verden din transaktion gennemføres.

Relateret indhold

Global M&A tax survey and trends

Skatteaspekter i forbindelse med køb og salg af virksomheder

I takt med at de skattemæssige aspekter i forbindelse med køb og salg af virksomheder bliver stadigt mere komplekse, udvides skattedirektørens rolle. Vores rapport giver en række forslag til , hvordan der kan skabes værdi i dagens vanskelige marked.