Tax & Law

  • Share

Kantinemoms – ny praksis

1. marts 2017

Virksomheder der sælger mad til ansatte via kantine-, frokostordning eller lignende, er momspligtigt. Når medarbejdernes betaling er mindre end virksomhedens kostpris gælder særlige momsregler, idet virksomheden i så fald skal afregne salgsmoms af et højere beløb end den modtagne betaling. Denne salgsmoms benævnes kantinemoms.  

Kantinemomsen skal beregnes ud fra en faktisk opgørelse af kostprisen eller via en af SKATs forenklede ordninger.

SKAT har i 2016 præciseret, at ordning 1 alene kan anvendes af virksomheder, der selv står for drift af kantinen, mens ordning 2 alene kan anvendes af virksomheder, der har en ekstern leverandør af mad eller ekstern kantineoperatør.

Overblik over opgørelsesmetoderne i de enkelte ordninger

Ordning 1 Gælder kun virksomheder, der selv driver kantine.
  + Indkøbspris af råvarer (eksklusiv moms) + 5 % for IPO
  + Indkøbspris af ekstern arbejdskraft til beskæftigelse i kantinen, herunder indkøb, fremstilling og salg
  + Lønninger til eget personale, der er helt eller delvist beskæftiget i kantinen - 25 % heraf
  = Kantinemomsgrundlaget (salgsmomsen er 25 % heraf)
 

Ordning 2

Gælder kun virksomheder, der køber kantineydelse fra en ekstern leverandør, der producerer maden i virksomhedens køkken.
  + Samlet indkøbspris (eksklusiv moms) (A)
  - 25 % af lønandel, der indgår i samlet indkøbspris, hvis lønandel er specificeret (B)
  + IPO = 2,5 % af (A) minus (B) 
  + Lønninger til eget personale, der er helt eller delvist beskæftiget i kantinen - 25 % heraf
  = Kantinemomsgrundlaget (salgsmomsen er 25 % heraf)

 *) Anvendes SKATs forenklede ordning skal IPO tillægges indkøbsprisen, når køkkenfaciliteter stilles til rådighed. IPO omfatter udgifter til bl.a. lokaleudgifter, energiforbrug, afskrivninger på maskiner og inventar. SKAT har fastsat en standardsats for de nævnte IPO til 2,5 % af betaling til kantineoperatør som alternativ til en faktisk opgørelse heraf.

 

Ordning 2.1 Gælder kun virksomheder, der køber kantineydelse fra en ekstern leverandør, der producerer maden i leverandørens egne lokaler (Catering).
  + Samlet indkøbspris (eksklusiv moms)
  = Kantinemomsgrundlaget (salgsmomsen er 25 % heraf)

Gæstebespisning

Der er fradrag for moms af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte ved strengt erhvervsmæssige møder afholdt i virksomheden. Disse omkostninger skal ikke medregnes i kantinemomsgrundlaget. Hvis der ikke foreligger en faktisk opgørelse af mad til bespisning ved møder, kan kantinemomsgrundlaget reduceres med 3 %.

Kontakt os

Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048
Mette Schøler, tlf. 2529 4211
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.