Tax & Law

  • Share

Lavere afgifter for elbiler m.fl. på vej

8. juni 2017

Indfasning af registreringsafgift på bl.a. eldrevne køretøjer udskydes.

Via et nyt lovforslag lempes overgangen til fuld registreringsafgift for elbiler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler. Indfasningen udskydes med 2 år, således at den lavere registreringsafgift forlænges til og med 2021.

Lovforslaget omfatter følgende:

  • For køretøjer, som anmeldes til registrering i 2016-2018, beregnes afgiften som 20% af registreringsafgiften (uden lovforslaget gælder den lempelige afgift kun for 2016).
  • For køretøjer, som anmeldes til registrering i 2019, beregnes afgiften som 40 % af registreringsafgiften (uden lovforslaget bliver afgiften for 2019 beregnet som 90 % af registreringsafgiften).
  • For køretøjer, som anmeldes til registrering i 2020 og 2021, beregnes afgiften som hhv. 65 % og 90 % af registreringsafgiften (uden lovforslaget er køretøjer anmeldt til registrering efter 2019 fuldt afgiftspligtige).
  • Det eksisterende fradrag i registreringsafgiften på 10.000 kr. forlænges til og med 2019.

For at fremme salget af små og mellemstore el- og hybridpluginbiler foreslås yderligere et midlertidigt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, dog højst 45 kWh. Fradraget omfatter elbiler og opladningshybridbiler anmeldt til registrering i 2017-2021, dog kun for den strøm, der anvendes til fremdrift.

Med forslaget forlænges ligeledes fritagelsen for vægtafgift af elbiler med 2 år til 2020.

Særligt om brændselscelledrevne køretøjer

Brændselscelledrevne køretøjer er efter den nuværende lovgivning fritaget for registreringsafgift indtil 2018. Med lovforslaget forlænges fritagelsen til udgangen af 2020.

Indfasning til fuld registreringsafgift udskydes også for disse biler.

Forlængelse af godtgørelsesordning for elafgift til opladning af eldrevne køretøjer

Særreglen om godtgørelse af elafgift til erhvervsmæssig opladning forlænges til 2019, således at der først i 2020 opkræves fuld elafgift. Der foreslås dog en særordning fra 2020 for godtgørelse af elafgift anvendt til opladning af elbusser i den kollektive trafik. Sidstnævnte kræver en fornyet tilladelse fra Rådet.

Ikrafttrædelse

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2017.

Ændringerne vedrørende indfasning af registreringsafgiften får virkning fra og med den 1. januar 2017. Køretøjer, som anmeldes til registrering i det første halvår af 2017, afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler. Forskellen i afgift udbetales til den, der er registreret ejer af køretøjet den 3. maj 2017, hvor lovforslaget er fremsat.

Kontakt os

Pernille Kolin, tlf. 2529 6259
Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.