Tax & Law

  • Share

Eksportmoms

12. september 2017

Afskaffelse af forskudsmomsordningen

Skatteministeriet har den 26. juni 2017 sendt udkast til lovforslag om afskaffelse af forskudsmomsordningen i høring.

Jf. udkastet foreslås forskudsmomsordningen afskaffet fra og med den 1. januar 2018. Virksomheder, der før denne dato har fået udbetalt forskudsmoms under ordningen, skal tilbagebetale det udbetalte beløb til SKAT. Det foreslås, at tilbagebetalingen skal ske senest den 15. januar 2018 – der er således tale om en meget kort frist. Betales beløbet ikke inden fristen, pålægges en rente, som pt. er sat til 0,8 % pr. måned.

Afskaffelse af ordningen begrundes med, at den økonomiske situation i dag er væsentligt anderledes, end da forskudsmomsordningen blev indført som eksportfremmende foranstaltning. Udlånsrenten er historisk lav, og regeringen mener således, at det for de berørte virksomheder er muligt at finde billig alternativ finansiering.   

Eksportmomsordningen
Lovforslaget afskaffer ikke eksportmomsordningen i sin helhed. Det vil fortsat være muligt at have et særskilt momsnummer til eksportaktiviteter. Ligeledes vil det fortsat være muligt at opnå den likvide fordel ved, at det særskilte eksportmomsnummer får udbetalt negativ moms på et tidligere tidspunkt, end hovednummeret indbetaler salgsmomsen til SKAT. Det er alene det stående lån, der foreslås afskaffet.

Kontakt

Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.