Tax & Law

  • Share

Bilpakken er vedtaget - Registreringsafgiften er nedsat

5. december 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 21. september 2017 en aftale om omlægning af bilafgifterne, hvoraf det fremgik at registreringsafgiften skulle sænkes, mens regelsættet for leasingselskaber og bilforhandlere skulle ændres.

Aftalen blev fulgt op af lovforslag L4, der blev fremsat den 3. oktober 2017 og endeligt vedtaget den 9. november 2017. De fleste af lovændringerne trådte i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 3. oktober 2017, mens enkelte bestemmelser trådte i kraft den 16. november 2017.

Nedsættelse af registreringsafgift

Lovændringen indeholder en nedsættelse af registreringsafgiften. Registreringsafgiften udgør fremover 85 % af den afgiftspligtige værdi (stålpris inkl. moms) op til skalaknækket på 185.100 kr. (2017), og 150 % af resten. Fradrag for ABS og ESP er afskaffet, og fradrag for selealarmer og 5 stjerner i Euro NCAP forøges. Km-grænserne for brændstofeffektivitet er forøget, samtidig med at tillæg for dårlig brændstoføkonomi blev forhøjet fra 1.000 kr. til 6.000 kr. pr. km.

Samlet set medfører aftalen, at registreringsafgiften er reduceret på de fleste biler. Afgiften på biler med god brændstoføkonomi og høj sikkerhed er faldet forholdsvist mere end på mindre sikre og mindre miljøvenlige biler.

Genberegning af registreringsafgift for visse biler

Lovændringen indeholder en pligt til genberegning af registreringsafgift for nye leasingbiler, udlejningsbiler, værkstedsbiler, demobiler og erhvervsmæssigt udlån af nye biler, når bilen sælges eller overdrages, dog senest fire måneder fra indregistreringstidspunktet.

Ved genberegning opgøres registreringsafgiften efter samme metode som for brugte biler. Hvis den genberegnede registreringsafgift overstiger den oprindeligt betalte registreringsafgift, skal leasinggiver/sælger indbetale differencen til SKAT.

Reglerne om genberegning er indført med det formål at sikre, at registreringsafgiften afspejler handelsværdien. De hidtil gældende regler medførte at store rabatter på leasingbiler, udlejningsbiler og ”flådebiler” medførte, at der ikke blev betalt afgift af markedsprisen.

For leasingbiler m.fl. indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift gælder særlige regler. I mange tilfælde kan registreringsafgiften tilbagebetales for de første 4 måneder, således at der reelt ikke betales registreringsafgift i denne periode. Afgiftsbetaling af markedsprisen vil i stedet ske i forbindelse med evt. genberegning efter senest 4 måneder og igen på tidspunktet for endelig indregistrering i Danmark.

Diverse ændringer

Lovændringen indeholdte udover ovenstående blandt andet også:

  • En reduktion i registreringsafgiften for motorcykler, varebiler og autocampere,
  • En forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften (den grønne ejerafgift),
  • En forhøjelse af reparationsgrænsen for skadede biler,
  • Pligt til at anvende standardkontrakter ved indregistrering på forholdsmæssig registreringsafgift m.v.,
  • Forhøjelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere,

Særlige overgangsregler, blandt andet kan der vælges at indregistrere efter de gamle regler, hvis der er indgået bindende købsaftale inden den 3. oktober 2017.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte din sædvanlige moms- eller afgiftsrådgiver eller en af os, hvis du har spørgsmål til bilpakkens betydning for dig og din virksomhed.

Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048
Mette Schøler, tlf. 2529 4211

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.