Tax & Law

 • Share

Aftale om ”afgiftssaneringspakke” indgået

27. august 2018

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke, hvor en række afgifter lempes eller fjernes helt. Pakken indeholder 30 konkrete initiativer, der skal give de berørte virksomheder færre administrative byrder og lavere afgifter.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale med det formål at sanere en lang række afgifter.

Den aftalte sanering af afgiftsområdet består af 30 konkrete initiativer, der omfatter både afskaffelse af afgifter, forenklinger af regler og analyser af afgiftsregler. Nedenfor har vi kort opridset de aftalte initiativer.

Virksomheder kan bl.a. se frem til følgende:

Energi

 • Afskaffelse af afgift på sikringer til stærkstrømsanlæg.

Miljø

 • Afskaffelse af afgiften på antibiotika og vækstfremmere.
 • Lempelse af affaldsafgift på lettere forurenet jord, hvor grænsen for betaling af affaldsafgift af forurenet jord øges fra 2 % til 3,5 % af den samlede mængde blandet affald.

Drikkevarer og tobak

 • Afskaffelse af afgift på snus, der indtages oralt.
 • Afskaffelse af krav om banderolering af cigaretpapir.
 • Afgiftsfritagelse af offentlige prøveudtagelser af øl, vin og spiritus.
 • Støtten til mindre ølbryggerier hæves (ølmoderationsordningen), og det overvejes at udvide støtten til ciderproducenter.
 • Emballageafgiftslovens krav om lageradskillelse for brugte flasker med og uden emballageafgift afskaffes.

Kaffe

 • Afskaffelse af afgift på kaffeerstatning, hvis det er muligt i henhold til EU.

Is og chokolade

 • Fritagelse for chokoladeafgift på visse vafler.
 • Lettelser i beregning af afgiften i isafgiftsloven, fx ved beregning af afgiften på is-miks og is med tilsatte varer.

Motor og både

 • Afgiftsfritagelse af godkendte traktorer og påhængsvogne.
 • Digitalisering af indberetning af motoransvarsforsikringsafgift.
 • Præcisering af anvendelsesområdet for lystfartøjsforsikring.

Ejendom

 • Sanering af tinglysningsafgiftsloven, hvor den variable del af tinglysningsafgiften på pant i fast ejendom nedsættes trinvist fra 1,5 % til 1,25 %, og den faste del nedsættes fra 1.660 kr. til 1.640 kr.

Spil

 • Forhøjelse af bundgrænsen for varegevinster (bamseafgift) fra 200 kr. til 750 kr.

Endvidere vil der være en række administrative lettelser, der bl.a. omfatter:

 • Forenkling og digitalisering af bevillingsregler.
 • Ophævelse af krav om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport.

Der vil også blive foretaget en analyse af dels lønsumsafgiftssystemet, som bl.a. skal afdække, om der er ens afgiftsbelastning af sammenlignelige aktiviteter og lige konkurrenceforhold, og dels emballageafgiften, der skal afdække, om afgiften på engangsservice kan differentieres til fordel for bionedbrydeligt affald fremfor plastik.

Det fremgår ikke af aftalen, hvornår de enkelte forslag skal gælde fra, men vi forventer, at der vil blive fremsat lovforslag i løbet af efteråret.

Kontakt

Anne-Mette Høiriis, Associated Partner, tlf. 5158 2559
Bente Thenning, Senior Manager, tlf. 5158 2691

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.