Tax & Law

  • Share

Brexit – ”deal” eller ”no deal”

23. januar 2019

Meget peger i retning af en “no deal” Brexit. I denne artikel gennemgår vi, hvad virksomheder skal være opmærksomme på med hensyn til told og moms, hvis ”no deal” Brexit bliver en realitet.

De seneste ugers debatter og afstemninger i det britiske parlament har desværre ikke bragt os nærmere en afklaring af, hvordan situationen vil være efter 29. marts 2019. Meget tyder på, at det kan ende med en ”no deal” Brexit.

Hvis ”no deal” Brexit bliver en realitet, er der en række ting, som danske virksomheder skal være opmærksomme på, idet Storbritannien vil træde ud af EU’s toldunion og blive til et tredjeland fra et moms- og toldsynspunkt.

Det vil for det første have den konsekvens, at danske virksomheder vil blive mødt af en toldmur, når varerne transporteres til/fra England.

Import af varer fra UK til EU

UK vil blive betragtet som et tredjeland uden en handelsaftale med EU. Virksomheder, der køber varer fra UK, skal derfor importere disse varer ved ankomsten til Danmark og betale eventuel told af varerne på samme måde som for varer fra tredjelande, fx Kina. Da UK ikke har nogen handelsaftale med EU, vil det blive den ”normale” toldsats (MFN-satsen), der skal anvendes.

Eksport af varer fra EU til UK

Ved salg til UK-virksomheder skal varerne eksporteres ud af EU, hvilket betyder, at der skal indsendes en eksportangivelse til SKAT, før transporten af varerne til UK kan påbegynde.

Efterfølgende skal varerne importeres i UK, hvilket medfører, at der skal indsendes en importangivelse til de engelske toldmyndigheder. Da der skal toldbehandles langt flere import- og eksportforsendelser end i dag, må det forventes, at der vil være forsinkelser ved importen af varer.

Desuden er havnene i Sydengland ikke gearet til, at alle varerne fra EU skal fortoldes, hvilket kan medføre en flaskehals ved import af varer i UK.

Det har derfor været fremme, at det kan være en fordel­ – hvor muligt – at rykke importen af varer til fortoldningssteder længere nordpå i UK. Dette kunne være relevant for virksomheder, der arbejder med en kort leveringstid. Bekymringen er imidlertid, at havne og toldsteder nordpå i UK heller ikke kan håndtere alt det gods, der skal fortoldes.

Virksomheder, der fx har lagre i UK og EU, skal også være opmærksomme på, at de ikke kommer til at betale dobbelttold. Dette kan fx være tilfældet, hvis en dansk virksomhed køber varer i Kina, som fortoldes og lægges på lager i Danmark, og derefter sælger varerne videre til en kunde i UK, hvor varerne også bliver fortoldet.

Moms

Fra at skulle betale erhvervelsesmoms ved modtagelse af varer fra UK skal virksomheder betale importmoms i stedet.

I Danmark vil det ikke få de store konsekvenser for virksomhedernes cash flow, idet importmomsen for virksomheder med momsfradrag kan fradrages på den samme momsangivelse, som importmomsen angives på.

I UK skal importmomsen som udgangspunkt betales i forbindelse med importen og kan først efterfølgende søges tilbagebetalt. Der er dog mulighed for at søge om et ”deferment scheme” for betalingen af importmomsen.

Når virksomhederne skal udarbejde import- og eksportangivelser ved vareoverførsler mellem EU og UK, skal der til gengæld ikke foretages indberetninger til Intrastat og til systemet ”EU salg uden moms”.

Derudover er der en lang række andre forhold, som virksomhederne skal tage stilling til, fx:

  • Er der styr på handelsbetingelser (Incoterms) med kunder i UK?
  • Kræves der en opdatering af ERP-systemet ved handel med britiske virksomheder?
  • Er der eventuelt en registreringspligt i UK?
  • Hvordan skal virksomheders handel med koncernforbundne selskaber, der er etableret i UK, håndteres?
  • Hvordan er medarbejdere, der arbejder i UK, stillet efter Brexit?

EY afholder seminar om Brexit i København og Vejle, hvor vi vil komme med vores bud på, hvad virksomheder skal være opmærksomme på efter 29. marts 2019. Programmet for seminaret er ikke endeligt fastlagt, da vi løbende holder øje med udviklingen.

  • København: tirsdag den 5. februar 2019, kl. 13.00-15.30
  • Vejle: torsdag den 7. februar 2019, Kl. 9.00-11.30

Kontakt

Bente Thenning, tlf. 5158 2691

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.