Tax & Law

  • Share

Mulig momsfritagelse af investeringsforvaltning

12. marts 2019

Den 8. marts 2019 kom der et nyt udkast til styresignal fra SKAT, der skal afgrænse, hvilke investeringsenheder der kan indkøbe forvaltning af formuen uden moms. Med undtagelse af ejendomsinvesteringer er der lagt op til betydelige indskrænkninger i forhold til tidligere praksis.

Det har stor betydning for størrelsen af omkostningerne ved ekstern forvaltning af en formue, om der skal betales moms af de eksterne udgifter eller ej. Det må derfor også forventes, at de nye retningslinjer vil betyde en betragtelig konkurrencefordel for de institutter, der på grund af deres størrelse forvaltes af en FAIF med tilladelse, frem for af en mindre forvalter, der kun er registreret og dermed ikke opfylder SKATs betingelser for at kunne sælge sine ydelser uden moms. 

Desværre beror fortolkningen af reglerne på de enkelte medlemsstater. Det må derfor også forventes, at danske fonde kan komme under pres i forhold til udenlandske fonde, der kan holde omkostningsniveauet nede som følge af, at den pågældende medlemsstat indrømmer momsfritagelse, hvor Danmark ikke gør.

Kontakt

Randi Christiansen, tlf. 2529 3941

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.