Tax & Law

  • Share

Nu kan SKAT påbegynde tilbagebetalingen af moms til pensionsinstitutter

12. marts 2019

Efter at SKAT den 8. marts 2019 offentliggjorde et endeligt styresignal om tilbagebetaling, kan sagsbehandlingen af de mange krav nu endelig gå i gang.

Normalt kan et skattekrav kun rejses af den afgiftspligtige, som har opkrævet afgiften, men SKAT tilbyder nu pensionsinstitutterne en ordning, så tilbagebetalingen kan ske direkte til pensionsinstituttet. Hvis man som pensionsinstitut ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal man meddele dette til SKAT inden 6. september 2019.

Det er en betingelse for at anvende ordningen, at leverandøren underskriver en erklæring, hvor de selv frasiger sig muligheden for at rejse krav på tilbagebetaling. Rejser leverandøren kravet, vil dette være undergivet en 10-årig forældelse. Vælger pensionsinstituttet derimod at gøre brug af den forenklede ordning og får leverandørens accept heraf, kan der kun gøres krav på tilbagebetaling for en periode på 3 år. Det skyldes, at kravet efter SKATs opfattelse ikke længere har karakter af tilbagebetaling af en uretmæssigt opkrævet moms, men derimod er et civilretligt erstatningsspørgsmål.

Det er for EY trist at se, at det ikke kunne lade sig gøre at finde en løsning med SKAT, hvor kravene kunne behandles af pensionsinstitutterne på vegne af leverandørerne, således at de kunne bevare deres ret til tilbagebetaling for en 10-årig periode, som skattelovgivningen tilsiger.

Kontakt

Randi Christiansen, tlf. 2529 3941

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.