Tax & Law

  • Share

Nye momsregler for handel mellem EU-lande

22. marts 2019

Handler I på tværs af EU-landene? Kravene til oplysninger og indberetning skærpes!

Varehandel mellem EU-lande har i efterhånden mange år påkaldt sig opmærksomhed – særligt i forbindelse med risikoen for svig og misbrug. Med virkning fra 1. januar 2020 indføres nye regler, der har til formål at klarlægge et centralt begreb (kædehandel) samt gøre det vanskeligere at svindle. Vi beskriver her kort de nye regler i en praktisk kontekst.

Derudover indføres der også nye regler for konsignationslagre (call-off stocks).

Kædehandel

Kædehandel er defineret ved, at der sker flere salg af samme vare, men kun én transport af varen. Varen forsendes således direkte fra den første sælger i kæden i et EU-land til den sidste køber i kæden i et andet EU-land, men handles flere gange undervejs. Den særlige udfordring består i, at det for hvert enkelt salg (led i kæden) som udgangspunkt skal fastlægges, hvordan momsen skal behandles, og at der kun kan være en momsfri EU-leverance i kæden, når der kun er én varebevægelse.

EY - Nye momsregler for handel mellem EU-lande

I dette eksempel sker der i alt tre salg, men alene én transport af varerne.

Parterne er hjemmehørende i hvert sit EU-land, og det er afgørende at fastlægge, hvilket salg der kan ske uden opkrævning af moms.

De nye regler præciserer leveringsstedet (= det momsmæssige beskatningssted) i forbindelse med kædehandel mellem virksomheder ved at fastslå, hvilken transaktion der er den ”bevægende” og dermed fritaget for moms. Alle transaktioner før den ”bevægende” og alle transaktioner efter skal tillægges lokal moms.

Håndtering af eksemplet

De nye regler fastslår, at ”Faktura 1” er EU-leverancen og dermed uden moms – uanset om det er ”Sælger” eller ”Mellemmand 1”, der arrangerer transporten, når ”Mellemmand 1” oplyser ”Sælger” et gyldigt momsnummer i et andet land end afgangslandet. ”Mellemmand 1” kan dog vælge, at ”Faktura 2” skal være uden moms, men det indebærer, at ”Mellemmand 1” skal oplyse et gyldigt momsnummer i ”Sælgers” land, og at ”Faktura 1” dermed bliver med lokal moms.

Hvis det er ”Mellemmand 2”, der står for transporten, skal Faktura 2 som udgangspunkt være uden moms. ”Mellemmand 2” skal være momsregistreret i ”Købers” land for der at erhverve varerne og sælge dem med lokal moms til ”Køber”. Alternativt kan ”Mellemmand 2” vælge at henføre transporten til ”Faktura 3”, men det indebærer, at ”Mellemmand 2” skal oplyse et gyldigt momsnummer i ”Sælgers” land, og at ”Faktura 2” dermed bliver med lokal moms.

Hvis det er ”Køber”, der står for transporten, skal ”Faktura 1” og ”Faktura 2” ske med ”Sælgers” lands moms, mens det alene er ”Faktura 3”, der kan ske uden moms. Derved skal både ”Mellemmand 1” og ”Mellemmand 2” momsregistreres i ”Sælgers” land.

Købers momsregistreringsnummer skal fremgå og indberettes

Det bliver frem over en direkte betingelse for at sælge varer uden moms til en køber i et andet EU-land, at køber har oplyst et gyldigt EU-momsnummer.

Da momssystemet er afhængig af, at myndighederne kan kontrollere, at der afregnes korrekt moms ved handel mellem EU-lande, bliver det også en betingelse for momsfritagelse, at salget indberettes korrekt til ”EU-salg uden moms” (VIES).

Dokumentation for EU-leverance

Der indføres også med virkning fra 1. januar 2020 ensartede krav til den dokumentation, der skal foreligge, førend man kan dokumentere, at der er tale om et momsfrit EU-varesalg.

Næste skridt

Virksomheder kan allerede nu gå i gang med at identificere, om der er transaktionsflows, der rammes af de nye regler for kædehandler.

Derudover bør stamdata gennemgås for at sikre, at der er gyldige momsnumre på alle udenlandske EU-debitorer. Endvidere bør processen omkring indberetning til EU-salg uden moms (VIES) gennemgås, da korrekt indberetning fremover er en decideret betingelse for at sælge uden moms.

Kontakt

Asger H. Engvang, tlf. 4040 2260
Lotte B. Askholt, tlf. 2529 6183

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

EY VIES Validator

EY VIES Validator

EY VIES Validator – kontrol af momsnumre på en hurtig, nem og overskuelig måde.