Tax & Law

  • Share

Momskontrol - områder SKAT kontrollerer med særlig forkærlighed

2. april 2019

Når Skattestyrelsen kommer på momskontrol, er der en række områder, som vi som rådgivere ser, at Skattestyrelsen særligt kontrollerer. Hvis din virksomhed udtages til momskontrol, kan det være en både tidskrævende og bebyrdende affære. Denne artikel har til formål at belyse nogle af de områder, som vi ser har været særligt i Skattestyrelsens søgelys på det seneste.

For nogle virksomheder kan en momskontrol til tider synes at bære præg af et lavt væsentlighedsniveau, men selv hvad der kan forekomme som uvæsentlige punkter, kan resultere i afgørelser, som kan få stor betydning for virksomhedens momsfradrag.

EY har fulgt SKATs kontrolaktiviteter tæt og assisterer gerne med at opgøre det korrekte momsfradrag for din virksomhed – både den dag, Skattestyrelsen banker på døren, og før.

Leje af parkeringspladser

Virksomheders leje og drift af parkeringspladser giver ifølge Skattestyrelsen ikke ret til momsfradrag, idet disse typisk anvendes af hvidpladebiler, uanset om bilerne tilhører virksomheden eller virksomhedens medarbejdere.

Såfremt de lejede parkeringspladser anvendes til blandede aktiviteter, fx til virksomhedens gulpladebiler samt kundeparkering og til parkering af hvidpladebiler, skal momsfradraget for driften af parkeringspladsen opgøres efter et begrundet skøn.

Hvis virksomheden ikke selv har foretaget en fordeling, fastsætter Skattestyrelsen selv en skønnet kvadratmeterpris for parkeringspladsens areal med udgangspunkt i en gennemsnitspris for området og beregner virksomhedens fradragsbegrænsning herefter.

Kantinemoms og andre udgifter til bespisning

Skattestyrelsen foretager fortsat kontroller af virksomheders opgørelse af kantinemoms. Ved kontrollen gennemgår Skattestyrelsen kantinemomsgrundlaget, herunder beregning af kantineleverancers kostpris samt aflønning af kantinepersonalet.

Dertil føres der kontrol med udgifter til strengt erhvervsmæssige møder samt udgifter til personalearrangementer, restaurationsydelser og hotelophold, som er omfattet af reglerne om begrænset momsfradragsret. Der udføres ligeledes kontroller vedrørende udgifter til kost, te og kaffe, som stilles til rådighed for medarbejderne på arbejdspladsen, som ikke er momsfradragsberettiget.

Har din virksomhed en slik- og sodavandsmaskine, ser vi også, at der foretages kontrol af momsopgørelsen for køb og salg af varer.

Multimedier

Virksomheder fradrager ofte moms på mobiltelefoner og ADSL-forbindelser/bredbånd med 50 %, når mobiltelefonerne anvendes både privat og i erhvervsøjemed af virksomhedens ansatte.

Vi ser, at Skattestyrelsen ved kontrolaktiviteterne har bedt virksomhederne om at godtgøre, hvad der ligger til grund for virksomhedens anvendelse af en momsfradragsprocent på 50 %.

Når virksomhederne tager fuldt momsfradrag på telefoner, ønsker Skattestyrelsen ofte dokumentation for, at de ikke anvendes privat, bl.a. ved kopi af tro- og loveerklæringer underskrevet af medarbejderne.

Det er imidlertid ikke kun mobiltelefoner, der har SKATs interesse. Også andre multimedier, såsom bærbare computere, har SKATs interesse i forhold til den delvise fradragsret.

Køb og salg fra og til udlandet

Skattestyrelsen udfører som regel kontroller til undersøgelse af virksomheders momsmæssige behandling af køb og salg fra og til udlandet. Vi bemærker, at der særligt er fokus på indberetningen, at denne foretages korrekt, samt at der er overensstemmelse mellem beregnet moms og angivet moms. Dette område hænger rigtig meget sammen med SKATs mulighed for at foretage digitale kontroller og har således skærpet SKATs interesse for ERP-systemer og momshåndteringen heri.

Kontakt

Anne-Mette Høiriis, Associate Partner, tlf. 5158 2559
Peter K. Svendsen, Partner, tlf. 2529 3545
Maiken S. Hølmkjær, Consultant, tlf. 2529 6504

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.