Tax & Law

  • Share

Moms og andre afgifter

Med en momsprocent på 25 % af salgsprisen udgør moms en betydelig udgift for danske virksomheder og spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at opnå et optimalt cash-flow.

Men momsreglerne er komplekse og byder på en lang række udfordringer. Ved enhver transaktion af varer og ydelser skal virksomheden således afgøre, om der er tale om momspligtige eller momsfrie leverancer. Det skal overvejes, om der skal betales dansk moms eller moms i udlandet, og hvorvidt det er køber eller sælger, der skal afregne momsen. Endvidere skal det afgøres, om der er tale om udgifter, der kan give momsfradrag. 

Hos EY ønsker vi at medvirke til, at din virksomhed realiserer sit fulde potentiale. Vi bistår derfor proaktivt med afklaringen af ovennævnte spørgsmål, hvilket giver din virksomhed kontante fordele, minimerer risici og dermed øger konkurrenceevnen.  

Vores momsrådgivning er globalt integreret og kan give dig det perspektiv og den støtte en effektiv afgiftsstyring kræver. Afdelingen er sammensat af en række specialister, der hver især har indgående kendskab til momsreglerne og sammen dækker ethvert område, der omhandler indirekte beskatning.

Vores kerneydelser omfatter blandt andet udvikling af effektive processer, der kan bidrage til at forbedre den daglige indberetning af afgifter, nedbringe omkostninger og sikre korrekt afgiftshåndtering.

Vi tager altid udgangspunkt i virksomhedens situation og rådgiver alt fra små nationale virksomheder til store internationale koncerner. Vores internationale profil og branchekendskab giver os endvidere en enestående erfaring i at rådgive og bistå ved hel eller delvis outsourcing af momsområdet.
 

Relateret indhold

EY - Indirect tax developments in 2016

Indirect tax developments in 2016

Vi ser på de mange afgiftsændringer, der er indføres verden over, så du kan overveje deres indvirkning, potentielle muligheder og forpligtelser.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

EY VIES Validator

EY VIES Validator

EY VIES Validator – kontrol af momsnumre på en hurtig, nem og overskuelig måde.