Transaction Advisory Services

Styring af kapital og transaktioner i en verden i forandring

Har du behov for at træffe bedre og mere informerede beslutninger om strategisk styring af kapital og transaktioner i en verden i forandring? Lad os hjælpe.

Vores Capital Agenda-model fokuserer på dine kapitalbehov og de forhold, der har størst betydning for dig:


 • Opretholdelse af kapital

  Alle virksomheder er nødt til løbende at vurdere den mulige effekt af ændrede markedsforhold på deres driftsresultater og kapitalgrundlag. Selv i et stigende marked kan situationen ændre sig for virksomheder, der ellers mener at befinde sig i en stabil position.

  Opretholdelse af kapitalen kræver, at selskaberne løbende gennemgår deres strategier, markeder og balancer for at revurdere deres styrker og svagheder.

  Der skal fokuseres på følgende:

  • Finansielle forhold — fx likviditetsforhold og genopretningsplan
  • Kunde- og leverandøranalyse
  • Beskyttelse af skatteaktiver og minimering af omkostningerne
  • Refinansiering og omlægning af gæld, egenkapital og andre forpligtelser
  • Håndtering af relationer med og pres fra interessenter
  • Konfliktløsning

  Se hvordan vi kan hjælpe.

 • Optimering af kapital

  Det aktuelle økonomiske klima tvinger virksomhederne til nøgternt at vurderes deres finansielle sundhedstilstand.

  En simpel gennemgang af driften rækker ikke; virksomhederne er nødt til at foretage en objektiv vurdering af deres forretningsstrategier.

  Der skal fokuseres på følgende:

  • Optimering af aktivporteføljen
  • Opnåelse af synergier og effektiv integration
  • Optimering af arbejdskapitalen og frigørelse af likviditet
  • Optimering af kapitalstrukturen
  • Optimering af skatte- og selskabsstrukturen

  Se hvordan vi kan hjælpe.

 • Investering af kapital

  Dine investorer vil vide hvorfor: hvorfor denne transaktion, hvorfor til denne pris og hvorfor nu?

  Situationen kompliceres yderligere af, at de forskellige interessenter i stigende grad har forskellige forventninger til investeringerne og afkastet.

  Der skal fokuseres på følgende:

  • Overtagelser og partnerskaber
  • Planlægning og strukturering af transaktioner med henblik på at optimere interessenternes afkast
  • Fokuseret due diligence med henblik på at reducere risikoen og øge værdien
  • Værdiansættelse af aktiver
  • Omkostnings- og skatteeffektive strukturer
  Se hvordan vi kan hjælpe.
 • Fremskaffelse af kapital

  En virksomheds evne til at rejse kapital hurtigt og effektivt er afgørende for dens vækstpotentiale og økonomiske sundhedstilstand. Dette gælder i både gode og dårlige tider.

  Uanset årsagen til at en virksomhed ønsker at rejse kapital, bliver processen mere effektiv, hvis planlægningen er på plads. Virksomheden bør vide, hvordan og hvor der kan fremskaffes kapital, hvis den får brug for det.

  Der skal fokuseres på følgende:

  • Kapitalfremskaffelse (egen- og fremmedkapital): Børsmodenhed, fortegningsretsemission, private equity, privat placering og kapitalmarkeder
  • Optimering af kapitalstrukturer
  • Afhændelse af aktiver
  • Infrastrukturprojekter
  • Omkostnings- og skatteeffektive strukturer
  See how we can help.


Kontakt os

Har du spørgsmål til vores ydelser, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

EY - Capital Markets

Nordic Capital Markets Insights

Få et grundigt indblik i aktiviteter og tendenser på kapitalmarkederne i de nordiske lande; Danmark, Finland, Norge og Sverige.

EY

Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? 

I de nordiske lande og globalt har der været en stærk fremdrift i udviklingen af uformelle og formelle samarbejdsmodeller, der skaber innovative offentlige velfærdsløsninger samt attraktive sociale og samfundsøkonomiske resultater på baggrund af konkrete projektindsatser og resultatkontrakter. Læs mere i vores artikel.

Læs mere om resultatbaserede samarbejdsmodeller (pdf, 271 kB).