Transaction Advisory Services

  • Share

Infrastructure Advisory

Vi yder rådgivning og sparring til såvel offentlige som private interessenter i alle faser af større infrastrukturprojekter.

Vores Infrastructure Advisory-team er førende inden for finansiel og økonomisk rådgivning om større infrastrukturprojekter og har betydelig erfaring fra deltagelse i langt de fleste danske OPP-projekter - som rådgiver for såvel den offentlige som den private part.

Vi tilstræber altid at inddrage internationale kolleger og specialister for at kunne sammensætte et rådgivningsteam med såvel lokal som global indsigt og brancheerfaring.

Vores Infrastructure Advisory-team rådgiver bl.a. om:

  • Offentligt Privat Partnerskab (OPP): forundersøgelser, markedsanalyser, strategiske analyser, udbudsproces, tilbudsmodellering, risikoanalyse, betalingsmekanisme, skat og moms

  • Større traditionelle offentlige infrastrukturprojekter: risikoanalyse, finansiel modellering, controlling og analyse, udbudsproces, forundersøgelser, kontraktanalyse, politikker og procedurer

  • Investorrådgivning: køb og salg af infrastrukturprojekter, kapitalfremskaffelse og finansiering

Et samarbejde med os sikrer uafhængig sparring og rådgivning baseret på tilbundsgående analyse af det enkelte projekts økonomiske og finansielle formåen, risici og strategi, ligesom vores betydelige erfaring med rådgivning til både den offentlige og den private part sikrer en løsningsorienteret tilgang.  
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Kontakt os

Torben Hartz
Partner
Tlf. +45 2529 3485

EY

Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? 

I de nordiske lande og globalt har der været en stærk fremdrift i udviklingen af uformelle og formelle samarbejdsmodeller, der skaber innovative offentlige velfærdsløsninger samt attraktive sociale og samfundsøkonomiske resultater på baggrund af konkrete projektindsatser og resultatkontrakter. Læs mere i vores artikel.

Læs mere om resultatbaserede samarbejdsmodeller (pdf, 271 kB).

Traffic on a highway

Rapport om Offentlig-Private Partnerskaber

Når dansk infrastruktur i de kommende år skal moderniseres, bør det ske via flere Offentlig-Private Partnerskaber (OPP), som samlet set kan give større gevinster for samfundet end traditionelle offentlige infrastrukturprojekter. Det konkluderer en rapport EY har udarbejdet for ATP, PFA, PKA, SamPension og PensionDanmark. 

Download den fulde rapport (pdf, 4 MB)

Download sammenfatning af rapporten (pdf, 418 kB)