Transaction Advisory Services

  • Share

Corporate Finance

(Lead Advisory)


Vi har erfaring med at rådgive om og assistere med at gennemføre transaktioner inden for en lang række brancher. Vi involverer ofte branchespecialister fra vores internationale corporate finance-team og kan derfor tilbyde et rådgivningsteam med reel branchespecifik og global indsigt.

Vores M&A-team assisterer danske og internationale virksomheder samt kapitalfonde med M&A-rådgivningsydelser i forbindelse med:

  • Køb af virksomhed
  • Salg af virksomhed
  • Fusioner og joint ventures
  • Kapitalfremskaffelse
  • Finansiering
  • Andre corporate finance-relaterede opgaver

Vores internationale tilstedeværelse giver os en unik position til at gennemføre transaktioner og bibringe indsigt om og kontakt til potentielle købere og sælgere i en stadig mere globaliseret verden. At sælge eller købe en virksomhed er en kompleks proces, hvor erfaring, lokalt kendskab og specialistviden er afgørende for at opnå det bedst mulige resultat.

Vores kunder og referencer
Vi har stor erfaring med at håndtere komplekse transaktioner med afsæt i en forståelse af de forskellige forudsætninger, krav og beslutningskriterier, der har betydning for internationale koncerner, børsnoterede selskaber, ejerledede virksomheder og kapitalfonde. Vi arbejder sammen med kunder af vidt forskellig størrelse og med forskelligt erfaringsgrundlag inden for M&A-transaktioner.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Kontakt os

Peter Vejlgaard
Co-Head & Partner
Tlf. +45 2040 8041

Martin Wiig Nielsen
Co-Head & Partner
Tlf. +45 9197 6666