Transaction Advisory Services

  • Share

Restructuring

Ethvert omstruktureringsscenarie kræver forskellige fagkompetencer, og vi tilbyder et bredt udvalg af serviceydelser, som er skræddersyet til din specifikke situation med henblik på at hjælpe dig med at vurdere mulighederne, sammensætte den mest effektive omstruktureringsplan, optimere transaktionerne og nå dine strategiske mål.

Vores serviceydelser inden for omstrukturering omfatter:

  • Omstrukturering af virksomheder:
    Vi hjælper virksomheder og investorer med at optimere det samlede forventede afkast i perioder med usikkerhed og faldende resultater og vækst. Vi assisterer med styring af gældsomlægnings- og genopretningsprocesser og med fordeling af kapital og investeringer på baggrund af en objektiv vurdering af dine forretningsplaner. Vi udvikler også strategier til håndtering af potentiel misligholdelse af kontraktlige forpligtelser, forhandler med interessenter og sikrer overholdelse af solvens- og andre krav.
  • Styring af arbejdskapital:
    Vi hjælper med at optimere pengestrømme og frigøre værdier (tilgodehavender, gældsforpligtelser, varebeholdning) og dermed forbedre den samlede likviditet. Samtidig identificerer vi strategier til effektiv styring af kreditrammerne.
  • Kapitalmarkeder:
    Sammen med dig udvikler vi en optimal og fleksibel egen- og fremmedkapitalstruktur og en konkurrencedygtig finansieringsordning. Vi analyserer mulighederne, præsenterer alternativer og foreslår løsninger.

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Kontakt os

Anders Lidström
Manager
Tel. +46 70 3189628