Transaction Advisory Services

 • Share

Valuation & Business Modelling

Værdiansættelse

Behovet for transparente og effektive værdiansættelser i forbindelse med virksomhedstransaktioner og efterlevelse af skatte- og regnskabsmæssige krav er vokset. For de fleste virksomheder er det blevet mere komplekst og kritisk at dokumentere værdien af aktiver og forpligtelser. Vores eksperter har omfattende kendskab til alle aspekter af en værdiansættelse, og vi knytter brancheeksperter til et projektteam, når det er hensigtsmæssigt.

Som rådgiver kan vi bidrage med analyser inden for:

 • Værdiansættelse ved køb og salg
 • Etablering af joint ventures og strategiske partnerskaber
 • Værdiansættelse i et skattemæssigt perspektiv
 • Fairness og second opinion
 • Syns- og skønssager
 • Purchase price allocation (købesumsallokering)
 • Impairment tests

Modeludvikling

Det er en kompleks og vanskelig opgave at udvikle en effektiv finansiel model, uanset om den skal anvendes til at vurdere en transaktion eller en ny markedsmulighed, eller om den har et andet, strategisk formål.

Vi ser betydelige svagheder i kvaliteten af de regnearksmodeller, der anvendes, og hovedparten af de forskellige modeller har graverende fejl, som i betydelig grad påvirker resultatet. Nogle af de fejlkilder, vi har fundet, er:

 • Modellen er ikke logisk opbygget, og der mangler gennemsigtighed
 • Der er unøjagtigheder i formlerne
 • Input flyder ikke korrekt igennem til output
 • Modellerne har ikke den nødvendige fleksibilitet til at kunne udføre de relevante scenarier og følsomhedsanalyser

Vi hjælper desuden vores kunder til at forstå alle aspekter af deres forretning ved at udnytte vores ekspertise inden for værdiansættelse og kvantitative analyser til udvikling af modeller i Excel. Vores best practice-principper sikrer den brugervenlighed, robusthed og gennemsigtighed, som er nødvendig for at kunne træffe væsentlige, strategiske beslutninger samt eliminere eventuelle forretningsmæssige risici.

Vi tilbyder:

 • Opbygning af modeller, hvor vi kombinerer kundens forretningsforståelse med vores modelleringsekspertise, værdiansættelseskompetencer samt ekspertviden inden for skat og regnskab
 • Indarbejdelse af følsomheds- og risikomæssige faktorer i kundens modeller
 • Supporterende dokumentation af vores modeller i form af en antagelses-/databog og brugervejledning
 • Workshops og support til de forskellige brugere af en specifik model
 • Review af eksisterende modeller for at sikre, at de beslutninger, der træffes, er baseret på transparente, fleksible og robuste modeller

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Kontakt os

Jacob Erhardi
Partner
Tlf. +45 2529 3905

Michael Bruhn
Partner
Tlf. +45 2529 3135