Transaction Advisory Services

 • Share

Valuation, Modelling & Economics

Værdiansættelse

Behovet for transparente og effektive værdiansættelser i forbindelse med virksomhedstransaktioner og efterlevelse af skatte- og regnskabsmæssige krav er vokset. For de fleste virksomheder er det blevet mere komplekst og kritisk at dokumentere værdien af aktiver og forpligtelser. Vores eksperter har omfattende kendskab til alle aspekter af en værdiansættelse, og vi knytter brancheeksperter til et projektteam, når det er hensigtsmæssigt.

Som rådgiver kan vi bidrage med analyser inden for:

 • Værdiansættelse ved køb og salg
 • Etablering af joint ventures og strategiske partnerskaber
 • Værdiansættelse i et skattemæssigt perspektiv
 • Fairness og second opinion
 • Syns- og skønssager
 • Purchase price allocation (købesumsallokering)
 • Impairment tests

Modeludvikling

Det er en kompleks og vanskelig opgave at udvikle en effektiv finansiel model, uanset om den skal anvendes til at vurdere en transaktion eller en ny markedsmulighed, eller om den har et andet, strategisk formål.

Vi ser betydelige svagheder i kvaliteten af de regnearksmodeller, der anvendes, og hovedparten af de forskellige modeller har graverende fejl, som i betydelig grad påvirker resultatet. Nogle af de fejlkilder, vi har fundet, er:

 • Modellen er ikke logisk opbygget, og der mangler gennemsigtighed
 • Der er unøjagtigheder i formlerne
 • Input flyder ikke korrekt igennem til output
 • Modellerne har ikke den nødvendige fleksibilitet til at kunne udføre de relevante scenarier og følsomhedsanalyser

Vi hjælper desuden vores kunder til at forstå alle aspekter af deres forretning ved at udnytte vores ekspertise inden for værdiansættelse og kvantitative analyser til udvikling af modeller i Excel. Vores best practice-principper sikrer den brugervenlighed, robusthed og gennemsigtighed, som er nødvendig for at kunne træffe væsentlige, strategiske beslutninger samt eliminere eventuelle forretningsmæssige risici.

Vi tilbyder:

 • Opbygning af modeller, hvor vi kombinerer kundens forretningsforståelse med vores modelleringsekspertise, værdiansættelseskompetencer samt ekspertviden inden for skat og regnskab
 • Indarbejdelse af følsomheds- og risikomæssige faktorer i kundens modeller
 • Supporterende dokumentation af vores modeller i form af en antagelses-/databog og brugervejledning
 • Workshops og support til de forskellige brugere af en specifik model
 • Review af eksisterende modeller for at sikre, at de beslutninger, der træffes, er baseret på transparente, fleksible og robuste modeller

Economics

Vi yder rådgivning og sparring til såvel offentlige som private interessenter i alle faser af større infrastruktur- og sociale investeringsprojekter. Via klar og tydelig kommunikation og rapportering fremmer vi dialogen mellem den private og offentlige sektor og yder objektiv, strategisk og robust økonomisk rådgivning. Vi har stor erfaring med og forståelse for dialogen mellem alle interessenter.

Vores team er førende inden for strategisk finansiel rådgivning i forbindelse med infrastrukturprojekter, Offentlige-Private Partnerskaber (OPP), sociale investeringer og alternative investeringer.

Vi tilstræber altid at inddrage internationale kolleger og specialister for at kunne sammensætte et rådgivningsteam med såvel lokal som global indsigt og brancheerfaring. Vi tilbyder derfor en vigtig kombination af lokal indsigt og markedsforståelse samt internationale erfaringer og kompetencer.

Vi rådgiver bl.a. om:

Infrastrukturinvesteringer og OPP: forundersøgelser, projektstyring, markedsanalyser, strategiske analyser, udbudsproces, tilbudsmodellering, risikoanalyse, betalingsmekanisme, skat og moms

Økonomi og risici: ekstern kvalitetssikring, risikoanalyse, finansiel modellering, controlling og analyse, udbudsproces, forundersøgelser, kontraktanalyse, politikker og procedurer

Sociale investeringer baseret på Payment by Results (PbR), herunder Social Impact Bonds (SIB): projektudvikling, finansiel modellering, forhandling, kontraktrådgivning, kapitalfremskaffelse, udvikling og sparring om forretningsplan og strategi

Real Estate: strategisk rådgivning i forbindelse med ejendomstransaktioner

Et samarbejde med os sikrer uafhængig sparring og rådgivning baseret på tilbundsgående analyse af det enkelte projekts økonomiske og finansielle formåen samt risici og strategi, ligesom vores betydelige erfaring med rådgivning til både den offentlige og den private part sikrer en løsningsorienteret tilgang i et klart og tydeligt sprog.

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Kontakt os

Jacob Erhardi
Partner
Tlf. +45 2529 3905

Michael Bruhn
Partner
Tlf. +45 2529 3135

Torben Hartz
Partner
Tlf. +45 2529 3485

EY

Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? 

I de nordiske lande og globalt har der været en stærk fremdrift i udviklingen af uformelle og formelle samarbejdsmodeller, der skaber innovative offentlige velfærdsløsninger samt attraktive sociale og samfundsøkonomiske resultater på baggrund af konkrete projektindsatser og resultatkontrakter. Læs mere i vores artikel.

Læs mere om resultatbaserede samarbejdsmodeller (pdf, 271 kB).

Traffic on a highway

Rapport om Offentlig-Private Partnerskaber

Når dansk infrastruktur i de kommende år skal moderniseres, bør det ske via flere Offentlig-Private Partnerskaber (OPP), som samlet set kan give større gevinster for samfundet end traditionelle offentlige infrastrukturprojekter. Det konkluderer en rapport EY har udarbejdet for ATP, PFA, PKA, SamPension og PensionDanmark. 

Download den fulde rapport (pdf, 4 MB)

Download sammenfatning af rapporten (pdf, 418 kB)