EY blogi

 • Share

Avaleht   >   EY uudised   >   EY blogi   >   Maksuvaba tulu 2018 - hilisemate üllatuste vältimiseks tegutse kohe

 

Maksuvaba tulu 2018 – hilisemate üllatuste vältimiseks tegutse kohe

Autor: Anita Suurorg, EY maksuosakonna vanemkonsultant

29.11.2017

 

EY blogi: Anita SuurorgUus aasta toob endaga kaasa rea maksumuudatusi, mis puudutavad nii äriühinguid kui ka eraisikuid. Kui äriühingute jaoks on maksumuudatustega kursis olemine igapäevane teema ning paljudel neist on selleks vastavad nõustajad, siis eraisik peab ennekõike ise hoolt kandma selle eest, et teda mõjutavad muudatused talle selgesti arusaadavad oleks.

Üks selline eraisikut puudutav muudatus on uus maksuvaba tulu määra arvestamise süsteem, mis on senisest keerukam ja vajab kõrgendatud tähelepanu, kuna läbimõtlemata tegutsemine võib inimesele ootamatu tulumaksu tasumise kohustuse tekitada.

 

Aastane maksuvaba tulu
 

Kui senini kehtis kõikidele eraisikutele üks maksuvaba tulu määr (2017 oli see 2160 € aastas ehk 180 € kuus) ning sellele lisandus teatud juhtudel täiendav maksuvaba tulu, siis järgmisest aastast oleneb igale isikule kohalduv määr tema aasta brutosissetulekust, jäädes vahemikku
0 kuni 6000 € aastas ehk kuni 500 € kuus.

Maksuvaba tulu arvestamise kolm vahemikku 2018. aastast:

 • Isikul, kelle aastatulu on kuni
  14 400 €, on õigus saada tulumaksuvabastust 6000 € ulatuses.

 • Isiku, kelle aastatulu on 14 400 € kuni 25 200 €, maksuvaba tulu määr jääb vahemikku 0 kuni 6000 €. See leitakse järgmise valemi abil: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400).

 • Üle 25 200 € aastatuluga isikutel tulumaksuvabale tulule õigust ei ole.

Kuna see maksuvaba tulu määr on üldine ning kehtib kõikide maksustatavate tululiikide osas, siis kaovad ära täiendavad maksuvabastused pensionilt ning tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitiselt.

Sisuliselt tähendab see seda, et võrreldes 2017. aastaga jääb alla 1776 € kuu brutosissetulekuga inimesele rohkem tulu kätte, üle selle teenivad inimesed hakkavad aga rohkem maksma.

Erandlik olukord tekib vaid üle keskmist palka teenivale töötavale pensionärile, kellel tuleb 2018. aastal senisest rohkem tulumaksu tasuda, kuna pensionilt enam eraldi maksuvabastust ei teki.

Maksuvaba tulu määra leidmisel peab silmas pidama, et edaspidi võetakse arvesse kõik nii Eestis kui välisriigis maksustatavad tulud, sealhulgas töötasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, intress, dividend, pension, preemia, hüvitis jne. Aastatulu hulka ei kuulu maksuvabad tulud, mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita (nt Sotsiaalkindlustusameti toetused, aga ka tulu eluaseme müügist, kui sellele kehtib maksuvabastus).

 

Maksuvaba tulu igakuine arvesse võtmine
 

Nagu varem on ka edaspidi võimalik esitada tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks kuupõhiselt. Kuna isiku maksuvaba tulu määr sõltub edaspidi aga tema aastatulust, mis ei pruugi selguda enne aasta lõppu, siis tuleks põhjalikult läbi mõelda, kas, kellel ja millises summas paluda igakuiselt maksuvaba tulu arvestada.


Avalduse võib esitada, et:

 • lasta maksuvaba tulu arvesse võtta seaduses lubatud määras,
 • lasta maksuvaba tulu arvesse võtta kindla summa ulatuses või
 • lasta maksuvaba tulu üldse mitte arvestada.

Avaldust võib muuta ühe korra kuus. Mitmes kohas töötades tuleb esitada avaldus vaid ühele tööandjale. Teised tööandjad on siis kohustatud kogu nende poolt välja makstavalt summalt tulumaksu kinni pidama ning lõplik maksuarvestus tehakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel. Vastavalt Riigikogu rahanduskomisjoni ja rahandusministeeriumi värskele kokkuleppele võib töötav pensionär avalduse esitada nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile, kuid peab sealjuures ise silmas pidama, et maha arvatav summa ei ületaks kokku 500 € kuus.


Kuidas käituda:

 • Kui ollakse veendunud, et igakuine brutotulu ei ületa 1200 €, on soovitatav lasta arvestada maksuvaba tulu maksimaalses määras.
 • Kui igakuine tulu jääb vahemikku 1200–2100 €, siis oleks soovitatav arvestada kõiki aastatulusid arvesse võttes välja eeldatav aastane maksuvaba määr, jagada see kuude vahel võrdselt ning paluda väljamaksjal arvesse võtta maksuvaba tulu selle summa piires.
 • Kui kuine tulu on aga üle 2100 € või eeldatav aastatulu raskesti prognoositav, oleks soovitatav esitada avaldus maksuvaba tulu mitte arvesse võtmise kohta. Kui hiljem selgub, et aastatulu jäi eeldatust väiksemaks, siis tagastatakse enam makstud tulumaks tuludeklaratsiooni alusel.


Praktilisi näiteid:

Maksuvaba tulu 2018, näide 1 – töötasu ja pension

Töötasu 600 € kuus ehk 7200 € aastas, pension 400 € kuus ehk 4800 € aastas. Maksuvaba tulu on tööandja arvestatud 500 € kuus ehk 6000 € aastas, pensionilt on tulumaks kinni peetud (80 € kuus).

 • Aasta kogutulu on 12 000 €. Isikule kohaldatav aastane maksuvaba tulu on 6000 €, ehk 500 € kuus. Tööandja on selle arvesse võtnud ja seega pole midagi tuludeklaratsiooni alusel tagasi saada: (6000 – 6000) × 20% ehk 0 €

 

Maksuvaba tulu 2018, näide 2 – kaks töökohta

Töötasu ühes töökohas 800 € kuus ehk 9600 € aastas ja teises töökohas 700 € kuus ehk 8400 € aastas. Töötaja otsustab, kummal tööandjal ja mis summas palub arvestada maksuvaba tulu.

 • Näiteks kui üks tööandja arvestab maksuvaba tulu 500 €, siis on vaja tuludeklaratsiooni alusel juurde maksta 400 €, sest kogu aasta sissetulek on 18 000 €, ning sellele vastav maksuvaba tulu 4000 € aastas. Enam arvesse võetud maksuvabalt tulult tuleb tulumaks juurde maksta: (6000 – 4000) × 20% ehk 400 €

 • Näiteks kui üks tööandja arvestab maksuvaba tulu 300 €, siis on tuludeklaratsiooni alusel tagasi saada 80 €, sest kogu aasta sissetulek on 18 000 €: (3600 – 4000) × 20% ehk 80 €


Kokkuvõttes tuleks siis igal inimesel läbi mõelda, milline on tema eeldatav 2018. aasta tulu, arvestada välja kas ja mil määral on tal õigus maksuvaba tulu igakuiselt arvesse võtta ning esitada tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile (või mõlemale) vastavasisuline avaldus hiljemalt detsembrikuu lõpuks. Lõplik maksukohustus selgub aga alles 2019. aasta alguses 2018. aasta kohta käiva füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel.

Täpsemate selgituste saamiseks tutvu Maksuameti ja Sotsiaalkindlustusameti juhistega või võta ühendust EY maksuosakonna spetsialistiga.

Kuigi maksuhaldur annab endast parima, et inimesi muudatusest teavitada, oleks ka tööandjal, kellel on töötajaga vahetu kontakt, soovitatav hoolt kanda selle eest, et töötajad mõistaksid uue süsteemi sisu ja võimalikke tagajärgi, kuna hiljem on ootamatu tulumaksukohustuse osaliseks saanud häiritud töötajale ilmselt tunduvalt keerulisem olukorda selgitada. Kui tööandjatel peaks tekkima maksuvaba tulu rakendamisel täiendavaid küsimusi või tundub, et oma teadmistest ja kogemustest jääb väheseks, siis võib julgelt pöörduda EY maksuosakonna spetsialistide poole, kes on vajadusel valmis ka koha peale tulema ja töötajatele uut süsteemi selgitama.